NOPA lanserer ny profil og nye nettsider! - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPA lanserer ny profil og nye nettsider!

Arbeidet med nye nettsider og visuell profil startet våren 2014. Alle plattformer er nå oppdatert med vår nye logo og uttrykk.
nopa_ny_profil

Vi håper du liker forandringen!

Høsten 2013 besluttet NOPAs styre at foreningens nettsider skulle oppgraderes både med tanke på design, brukervennlighet og funksjonalitet. Det ble siden besluttet å utarbeide en ny visuell profil for NOPA. Det superdyktige designbyrået Heydays har satt opp de nye nettsidene og laget ny visuell identitet for foreningen. Resultatet er klart, og vi gleder oss til å ta det i bruk!

Logo

NOPA er et sentrum for norske låtskrivere. Logoen er derfor et midtpunkt, og budskapet spres ut fra dette. Logoen er samspill mellom tekst og musikk, beskjæringen av bokstavene gir assosiasjoner til lydbølger. De ekspanderende bokstavene sier videre noe om NOPAs evne til å tale sine medlemmers sak med tydelig stemme.

www.nopa.no

Informasjon om NOPAs arbeid skal være lett tilgjengelig ved at vi viser hvilke eksterne møter og arrangementer styret eller administrasjonen deltar på i kalenderen på forsiden. Styrets fokusområder, referater, NOPAs høringssvar, årsrapport og annen informasjon om foreningens arbeid skal være enkelt å finne på sidene om NOPA.

Vi vil gjøre det enklere å løse de praktiske aspektene ved å være låtskriver ved å samle relevant og nyttig informasjon på en brukervennlig side. NOPA har nå elektroniske søknadsskjemaer for medlemskap, tilskudd og arbeidsopphold. På sidene for opphavere skal det være lett å finne bestillingssatser, standardavtaler, informasjon om opphavsrett, priser og stipender, arrangementer og seminarer. I tillegg vil aktuelle saker skrives og legges ut fortløpende.