NOPA har nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme. - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

NOPA har nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme.

Styret ønsker at NOPA er en organisasjon der alle føler seg trygge, respektert, akseptert og inkludert. Derfor har vi vedtatt et etisk regelverk som alle må følge.
varslingsportal
Foto: Anne Valeur

NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen:

For to uker siden samlet vi 180 NOPA-medlemmer og -tilknyttede til NOPA-seminaret på Fornebu. Jeg er skikkelig stolt over alle de gode tilbakemeldingene vi har fått, og det er bare å takke alle involverte: de som sto på scenen, programkomiteen, administrasjonen og alle andre som sørget for at dette ble et svært vellykket arrangement!

Dessverre opplevde vi også hendelser under seminaret som vi gjerne skulle vært foruten.

NOPA har jobbet mye med mangfold og inkludering de siste årene. Vi har vedtatt etiske retningslinjer som alle plikter å følge. De som meldte seg på NOPA-seminaret hadde i tillegg krysset av på at de hadde lest og godtatt følgende vilkår:

Jeg bekrefter at jeg vil følge NOPAs etiske retningslinjer. Vi skal møte hverandre med respekt. Vær bevisst på at spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt og at berøring og kommentarer om utseende kan oppleves krenkende.

Meg bekjent har vi ikke mottatt en eneste negativ tilbakemelding i forkant. Hverken på vilkårene for deltakelse eller våre etiske retningslinjer, der det blant annet står at NOPA har nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme. Likevel opplevde vi under seminaret brudd på begge deler. Problemet synes ofte å være at den krenkende part ikke forstår at budskapet sårer. Ved konfrontasjon i etterkant er en typisk tilbakemelding:

– Vi må da kunne spøke litt med hverandre? Det må da være lov med litt humor?

Selvsagt skal vi både ha humor og spøke med hverandre. Men i 2023 bør alle forstå at det ikke er morsomt når spøken handler om en annens utseende, etnisitet, bakgrunn etc. Det er heller ikke morsomt hvis spøken får motparten til å føle seg ekskludert, mindre verdt eller latterliggjort som opphaver og person.

Min oppfatning er at de som «bare spøker litt» sjelden sårer av vond vilje, men at de ikke ser hvordan egne ytringer fremstår. Styret i NOPA ønsker at vi skal hjelpe og veilede hverandre i vår organisasjon. Derfor vil de dette gjelder bli kontaktet personlig. Vi kommer til å fortsette arbeidet for at alle skal føle seg velkommen, akseptert og inkludert.

Det skal fortsatt være stor takhøyde i NOPA, men ikke når det kommer til rasistisk og trakasserende oppførsel.

 

Ole Henrik Antonsen

Styreleder, NOPA

Gå til NOPAs varslingsportal

Les mer om hva som skjer etter at et varsel er mottatt.