NOPA har fått varslingsportal - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

NOPA har fått varslingsportal

Si ifra dersom du har opplevd kritikkverdige forhold knyttet til aktiviteter og arbeid i regi av NOPA.
NOPAs varslingsportal2

Vi er takknemlig for at du vil si fra og som arbeidsgiver og medlemsorganisasjon ønsker vi å ta tak i slike saker på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Som medlem, tillitsvalgt eller arbeidstager i fast eller midlertidig stilling har du rett og noen ganger plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i virksomheten

Gå til NOPAs varslingsportal

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være trakassering, diskriminering, mobbing, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og forhold som medfører fare for liv og helse.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker/varsler er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at vi behandler saken på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.

Her kan du lese NOPAs etiske retningslinjer.