NOPA har hjemmekontor - NOPA
  • EN
  • Kalender 31

NOPA har hjemmekontor

Du når oss på mobiltelefonene våre.

Adm nett

NOPAs ansatte vil i dagene fremover arbeide hjemmefra på ubestemt tid og holder alle møter digitalt. Du vil derfor ikke kunne ringe det vanlige kontornummeret vårt, men du når oss på mobiltelefonene våre.

Bakgrunnen er oppfordringen fra Folkehelseinstituttet om at bedrifter bør legge til rette for hjemmekontor for å redusere mengden personer som tar kollektiv transport – og dermed bidrar til mindre smittespredning.

Dersom du trenger å ringe NOPA i dette tidsrommet, kan du nå oss på:

Tine Tangestuen, administrativ leder: 901 36 864

Trine Mjølhus Jacobsen, medlemsansvarlig: 412 65 609

Kjetil Johansen, regnskapssjef: 480 66 470

Marthe Vee, kommunikasjonsansvarlig: 909 46 689