Ta i bruk de økonomiske ordningene! - NOPA
  • EN
  • Kalender 16

Ta i bruk de økonomiske ordningene!

Søk innen 30. november for å få dekket faste utgifter og kompensasjon for tapt inntekt for oktober.
RÅDGIVING OM KORONA-ORDNINGENE (1)

Fristen for å søke kompensasjonsordningen for tapt inntekt for oktober er 30. november. Undersøkelser viser at få kunstnere har brukt ordningene som er opprettet i forbindelse med koronasituasjonen, på tross av at vi vet at veldig mange opplever store økonomiske tap. Her ligger det tilgjengelige midler som våre medlemmer har krav på!

Det har skjedd oppmykinger i regelverket for permitteringer og omsorgspenger, samt at kompensasjonsordningen for faste kostnader nå er mer tilpasset små bedrifter, og dermed mer aktuell for NOPA-medlemmer.

NOPA-medlem og rådgiver Åsmund Prytz har satt seg inn i de ulike ordningene som kan være aktuelle, og kan bistå med enkel rådgivning. Ta kontakt på e-post (prytzas@gmail.com) eller 971 84 013. Tilbudet er gratis.

Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Den nye ordningen for selvstendig næringsdrivende er nå åpnet for søknader. Ordningen heter «Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere» og søknadsskjemaet finner du her.

Ordningen er opprettet som følge av koronasituasjonen og skal dekke tapte inntekter i månedene hvor det har vært yrkesforbud. NOPAs forståelse er at denne ordningen ser ut til å være relativt greit tilpasset våre medlemmer som organiserer sin virksomhet i enkeltpersonsforetak, og utbetalingene er basert på gjennomsnittlig månedsinntekt i 2019.

Ordningen ser nå ut til å vare til og med minimum desember 2020.

Les mer om ordningen her.

Kompensasjonsordningen for å dekke faste utgifter

Nå er egenandelen på 5000 kroner fjernet, og både ENK og AS kan søke om å dekke faste utgifter så som studioleie, øvingslokaler, forsikringer, kontingenter og lignende. Det er allerede flere NOPA-medlemmer og næringsvirksomheter i musikkbransjen som har fått kompensasjon fra denne ordningen, og vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke den. Alle tildelingene hittil er publisert her.

Søknadsskjemaet finner du her.

Omsorgspenger for deg som har barn

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har nå rett på omsorgspenger fra dag fire. Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager». Du kan ha rett på omsorgspenger for hele dager med fravær fra jobb og/eller dager hvor du bare delvis har fravær fra jobb. Les mer om det på NAV sine sider.

Ordinære dagpenger

Medlemmer som har registrert lønnsinntekt, enten som ansatt eller som frilanser, bør bruke de ordinære dagpengene om de er oppsagte, permitterte eller har mistet lønnende frilansoppdrag.

Sosialhjelp

For medlemmer som faller utenfor de øvrige ordningene kan det være en mulighet å søke sosialhjelp. Det skal være gjort lempelser når det gjelder sosialhjelp, men NOPA har inntrykk av at det fortsatt er veldig trangt nåløye for å få slik bistand.

Videre er det utsatt frister for innbetaling av forskuddsskatt med mer, som forhåpentligvis vil lette litt av det økonomiske trykket mange står i nå.

TONO

NOPA jobber politisk for at det skal skje minst mulig økonomisk skade når det gjelder TONO- og GRAMO-vederlag. Videre jobber vi for at det skal satses ekstra på norsk musikk i de kommende år. Det er viktig at vi har et kraftfullt opphaverledd i norsk musikkbransje også etter Covid 19.