Hva har du krav på under koronakrisa? - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Hva har du krav på under koronakrisa?

Få gratis veiledning om de ulike kompensasjonsordningene.
RÅDGIVING OM KORONA-ORDNINGENE (1)
Rådgiver og NOPA-medlem Åsmund Prytz gir gratis veiledning om de ulike kompensasjonsordningene til alle NOPAs medlemmer.

Fremover er det flere frister for å dekke tap som følge av korona. Fristen for å søke kompensasjonsordningen for tapt inntekt for januar er 28. februar, og kompensasjonsordningen for næringslivet har søknadsfrist 14. mars.

NOPA-medlem og rådgiver Åsmund Prytz er godt orientert om de ulike ordningene som kan være aktuelle, og kan bistå med enkel rådgivning. Ta kontakt på e-post (prytzas@gmail.com) eller 971 84 013. Tilbudet er gratis.

Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Ordningen er for deg som er selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser, og søknadsskjemaet finner du her.

Ordningen er opprettet som følge av koronasituasjonen og skal dekke tapte inntekter i månedene hvor det har vært yrkesforbud. NOPAs forståelse er at denne ordningen ser ut til å være relativt greit tilpasset våre medlemmer som organiserer sin virksomhet i enkeltpersonsforetak, og utbetalingene er basert på gjennomsnittlig månedsinntekt i 2019.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned.

Les mer om ordningen her.

Kompensasjonsordningen for å dekke faste utgifter

Kompensasjonsordningen for næringslivet kan søkes på av alle bedrifter som har opplevd vesentlig omsetningsfall og ønsker tilskudd for å få dekket faste, uunngåelige kostnader som husleie, strøm, forsikring mm.

Les mer og finn søknadsskjemaet her.

Stimuleringsordning for kulturlivet

Stimuleringsordningen skal gi tilskudd til konserter eller arrangementer for å dekke underskudd som følge av begrensninger på antall publikumere. Ordningen er myntet på arrangører, men husk at også opphavere kan være hovedarrangør av egne konserter og arrangementer. Gjennom ordningen kan man søke om tilskudd til konserter i Norge som har vært gjennomført fra og med 1. januar 2021, og konserter som skal gjennomføres frem til 30. juni. Det er kun hovedarrangør som kan søke ordningen. Medarrangører kan ikke selv søke om tilskudd, men regnes som en del av arrangementets verdikjede.

Les mer og finn søknadsskjemaet her.

Lønnstilskudd for å få permiterte tilbake i jobb

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan nå søke om tilskudd for oktober, november og/eller desember. Endelig frist for å søke for hver enkelt måned er 1. mars 2021.

Les mer og søk her.

Omsorgspenger for deg som har barn

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har nå rett på omsorgspenger fra dag fire. Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Du kan ha rett på omsorgspenger for hele dager med fravær fra jobb og/eller dager hvor du bare delvis har fravær fra jobb. Les mer om det på NAV sine sider.

Ordinære dagpenger

Dersom du har registrert lønnsinntekt, enten som ansatt eller som frilanser, bør du bruke de ordinære dagpengene dersom du er oppsagt, permittert eller har mistet lønnende frilansoppdrag. Har du gått ut maksperioden på dagpenger 1. november 2020 eller senere, kan du nå søke dagpenger på nytt. Du kan ha rett til like mye penger som du fikk før 1. november 2020.

Sosialhjelp

For medlemmer som faller utenfor de øvrige ordningene kan det være en mulighet å søke sosialhjelp. Det skal være gjort lempelser når det gjelder sosialhjelp, men NOPA har inntrykk av at det fortsatt er veldig trangt nåløye for å få slik bistand.

Videre er det utsatt frister for innbetaling av forskuddsskatt med mer, som forhåpentligvis vil lette litt av det økonomiske trykket mange står i nå.

TONO

Endelig er det bestemt at opphaverne får dekket tapene de har lidd i 2020. Ordningen har en ramme på 40 millioner og vil også gjelde vederlag fra GRAMO. Pengene skal fordeles gjennom TONO, basert på historiske data, men systemet for hvordan midlene skal fordeles er ennå ikke bestemt. Først må dette opp i TONOs styre, deretter må det sannsynligvis godkjennes av Kulturdepartementet.

Beløpet som kompenseres skulle i hovedsak normalt blitt utbetalt på septemberavregningen i 2021, og det er grunn til å tro at disse pengene senest kommer da. NOPA vil informere alle våre medlemmer straks vi vet mer om dette.