Nok dugnad – vi vil tilbake på jobb! - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Nok dugnad – vi vil tilbake på jobb!

Det er på tide å sette inn tiltak som sørger for at vi kan gjøre det vi er best på: skape ny musikk og tekst.
Ingrid Kindem Foto Anne Valeur
Tidligere styreleder Ingrid Kindem utnevnes til æresmedlem . Foto: Anne Valeur

NOPA mener at tiltakene som er satt i verk til nå ikke bidrar til å holde hjulene i gang. Nå må politikerne se fremover. Det er på tide med stimuleringstiltak som sørger for at vi kan skape musikk og tekst.

Under koronakrisen har vi sett hvor sårbart inntektsgrunnlaget er for våre medlemmer. Inntektene er ofte sammensatt og kan bestå av arbeidsstipend, produksjonsstøtte, konserthonorar og vederlag for bruk av åndsverk, og de ulike tiltakspakkene som har kommet fra regjeringen bør forbedres slik at de treffer denne sektoren bedre.

NOPA har nå spilt inn flere forslag til revidert nasjonalbudsjett. Disse forslagene vil legge til rette for at medlemmene våre kan jobbe og holde det musikalske mangfoldet i live. Vi vil jobbe!

Våre forslag er derfor:

Minstefradrag for enkeltpersonforetak

NOPA foreslår å innføre minstefradrag for enkeltpersonforetak. Dagens ordning gir skattemessig ulempe kontra vanlige lønnsmottakere, hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn minstefradraget. Et minstefradrag vil ikke komme til fratrekk i pensjonsgivende inntekt, og gir derfor en pensjonsfordel fremfor fradrag av kostnader.

Opprett flere stipendmidler 

Mange teatre, festivaler og ensembler har denne våren avlyst eller utsatt prosjekter der det bestilles musikk. Inntektssvikten for mange institusjoner er alvorlig, og det vil ta lang tid før de er tilbake på nivået de var på før krisen. Dette vil gi ringvirkninger langt frem i tid, og er en stor utfordring for de som skaper det viktige innholdet. For å holde produksjonen oppe, oppfordrer vi til at det settes av ekstra midler til stipender fremover. I krisetid blir også uttrykksbehovet stort og vi har sett at kunstnere er omstillingsdyktige og at nye arenaer og plattformer tas i bruk for å formilde kunst og kultur, men ingen kan leve av dugnad og utsatte oppdrag.

Vi foreslår at det opprettes flere statlige arbeidsstipender og at ordninger som Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere får tilført flere midler, for å stimulere til at det både kan skapes, produseres og utgis ny kunst. De etablerte fondsordningene kjenner feltet særdeles godt i forhold til kvalitet, sjanger og gjennomføringsevne. De har allerede etablerte fagutvalg og har oversikt over kansellerte konserter og festivaler, slik at nye tildelinger vil treffe behovene godt i overgangen til et fullt operativt kulturfelt.

NOPAs politiske program kan leses her.