Kartlegging av koronakonsekvenser - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Kartlegging av koronakonsekvenser

Hjelp oss med å kartlegge konsekvensene for musikkbransjen.
Nett2

NOPA er med i nettverket Musikkindustriens Næringsråd, hvor vi nå går sammen for å analysere koronakonsekvenser for musikkbransjen. Vi ber derfor medlemmer om å bidra med å svare, slik at komponistenes, låtskrivernes og tekstforfatternes stemmer blir hørt.

Svar på undersøkelsen her

Undersøkelsen gjennomføres av BI Centre for Creative Industries på oppdrag for Musikkindustriens Næringsråd (MIR) i samarbeid med Kulturrådet og de regionale Musikkontorene. Formålet er å kartlegge hvordan koronakrisen har påvirket musikkbransjen, og hvordan ulike tiltak treffer.

Undersøkelsen har to deler – en for enkeltpersonforetak og en for selskaper. Har du begge, krysser du av for begge. Det tar mellom 10-20 minutter å svare på undersøkelsen, avhengig av hvor mange virksomheter du har.

Siden lenken til undersøkelsen er distribuert gjennom MIR sine medlemmer og Kulturrådet, kan du ha mottatt lenken fra flere aktører. Du skal kun svare på undersøkelsen én gang.

Har du noen spørsmål til undersøkelsen, kan de rettes til MIR: mir@musikkindustrien.no