Musikk og ritualer i to millioner år - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Musikk og ritualer i to millioner år

Musikkarkeologen Gjermund Kolltveit kommer til Havna-seminaret.

Nettside Gjermund

Gjermund Kolltveit er musiker, musikkarkeolog og etnomusikolog, og har blant annet forsket på de reisendes musikk, fotballsupportersang, lydlandskap og arkeologiske instrumentfunn. For tida jobber han med norske lyrer, øst-asiatiske munnharper og et bokprosjekt med arbeidstittel «Kampsang – synging som konfliktverktøy og identitetsmarkør».

På Havna-seminaret vil han tenke høyt rundt spørsmålet om når og hvorfor mennesket begynte å musisere, ved hjelp av nyere forskning og egne rekonstruksjoner av instrumenter og lydredskaper.

Havna-seminaret holdes 13.–15. januar 2020 og er åpent for NOPA-medlemmer. I tillegg er det holdt av noen plasser til NOPA-tilknytta. Egenandelen for Havna er i år 800 for medlemmer og 1800 for tilknytta/andre. Dette inkluderer seminaravgift, buss til og fra Oslo, hotell og mat.

Meld deg på Havna-seminaret her.