Kreativ Næring i Norge 2008 - 2014 - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Kreativ Næring i Norge 2008 – 2014

Onsdag 17. februar presenterte professor Anne-Britt Gran rapporten Kreativ Næring i Norge 2008-2014. Rapporten er utarbeidet av BI Centre for Creative Industries (BI:CI).

kreativnaring
Faksimile: BI:CI