Kardemommestipendet - NOPA
 • EN
 • Kalender 03
 • Vektlegg gjerne din kunstneriske aktivitet fra nyere tid.
 • Kardemommestipendet er et arbeidssipend, og juryen vil derfor vite hva du vil bruke et eventuelt stipend til.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB.
   Husk lydvedlegg! Vi ønsker 1-2 musikkfiler for å lytte til din musikk, enten fra nylige utgivelser eller en demo fra prosjektet du søker om støtte til. Er du tekstforfatter kan tekster legges ved. Budsjett og prosjektbeskrivelse skal kun vedlegges dersom dette er relevant (f eks for bestillingsverk eller komponering til større scenekunstprosjekter). Er du tekstforfatter skal også tekster legges ved. Maks 4 vedlegg totalt. Maks total filstørrelse er 128mb.
  • Hvem er opphavere i musikk- og tekstfilene du har vedlagt? Er materialet utgitt?
  • Max. file size: 40 MB.
   Legg gjerne ved en musikalsk CV som oppsummerer ditt kunstnerskap som opphaver.
  • Her har du mulighet å lenke til en hjemmeside eller nettsted som er relevant for søknaden.

  Retningslinjer

  Stipendet er ment som en anerkjennelse og stimulans til fortsatt produksjon til en yrkesaktiv komponist eller sangtekstforfatter innen populærmusikkfeltet. Stipendet tildeles opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller unge.

  • Søker må være medlem i NOPA
  • Søker må ha konkrete planer om å skrive ny musikk det kommende året
  • Nye musikk- eller tekstvedlegg må vedlegges søknaden
  • Det utdeles to stipender hvert år
  • Hvert av stipendene er på kr 50.000, og midlene er en gave fra Egnerfamilien

  Søknadsfrister for 2024:

  • 15. april

  Her kan du se hvem som tidligere har mottatt Kardemommestipendet

   

  Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du ta kontakt med Trine Mjølhus Jacobsen på trine@nopa.no eller på telefon 412 65 609.