Støtte for arrangering av musikkverk - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Støtte for arrangering av musikkverk

NOPAs støtteordning for arrangering av musikkverk retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.
  • Onsdag 1. mars 2017