Støtte for arrangering av musikkverk - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Støtte for arrangering av musikkverk

NOPA fikk inn mange gode søknader da vi for første gang utlyste en støtteordning for arrangering av musikkverk i fjor. Styret har nå vedtatt at ordningen videreføres og søknadsfrist for 2017 er 1. mars.
notergrafikk

Ordningen retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.

Det er en forutsetning at arrangementet kan gjøres tilgjengelige for andre etter urfremføring, slik at alle kan nyte godt av det som kommer ut av denne ordningen. Det er også en forutsetning at all bruk av verket innrapporteres til TONO. Det oppfordres til samarbeid mellom arrangører og komponister/tekstforfattere, men arrangører kan ikke søke på ordningen selv.

Søk støtte og få mer informasjon på søknadssiden

Se tidligere mottagere av støtten her

Søknadsfristen er 1. MARS.