Søk om Kardemommestipendet - NOPA
  • EN
  • Kalender 06

Søk om Kardemommestipendet

Skriver du musikk eller sangtekster rettet mot barn og/eller unge?
Egner Hulbækmo kvad
Tone Hulbækmo var én av mottakerne av Kardemommestipendet i 2020. Hun mottok et arbeidsstipend på kr 50.000 for å komponere musikk til barn til tekster av Gro Dahle. Foto: Frank Michaelsen.
  • Torsdag 28. april 2022

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og fra 2020 tildeles stipendene opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller unge. Stipendet er ment som en anerkjennelse og stimulans til fortsatt produksjon til en yrkesaktiv komponist eller sangtekstforfatter innen populærmusikkfeltet.

NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, og det er kun én søknadsfrist i året. Det deles ut to stipender på kr. 50 000 hver. I tillegg får stipendmottakerne et diplom tegnet av Thorbjørn Egner. Juryen består av tre NOPA-medlemmer oppnevnt av NOPAs styre.

SØK HER!