Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

  • Tirsdag 3. september 2019

Søknadsfristen for Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner og Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde er 3. september kl. 13:00. Søknadene skal leveres elektronisk. Les mer og søk støtte her.


Tips fra våre tillitsvalgte:

Fond for lyd og bilde

Hva er viktig:

  • Kort og konsis presentasjon. Utvalget bør straks forstå hva prosjektet dreier seg om, hvor mange låter, lengden på verk, hvor og når det skal framføres. Tydelighet! Lenger ned i søknaden, mer utfyllende, men ikke for langt.
  • Musikk skal være det vesentligste (FFLBs forskrifter). Om musikk/komponist er vanskelig å finne i en scene eller filmprosjekt, er det vanskelig å gi støtte. Viktig at komponisten tydeliggjør dette, om søker er en annen enn opphaver.
  • Musikkutvalget støtter ikke innspilling. Dette er kinkig, da musikere i rytmisk sjanger ofte går sammen i studio og komponerer musikken. Hva kan gjøres? Fokuset må ligge på komposisjonsdelen, utelate studio i budsjett, f.eks. leie av studio/teknisk utstyr/mastring o.s.v.. Dét kan komme fram i framtidig plan.
  • Lydfiler, helst lyd som kan linkes opp mot søknaden.

Om CD er vedlagt, lytter vi på den. Om det ikke ligger ved lyd, letes den uansett opp. Noen legger ikke ved lyd. Og ikke alle har lyd. Utvalget kan ikke kjenne absolutt alle som søker. Legg ved lyd!

  • Budsjett. Må være tydelig at det søkes til komposisjon. Hvor mange låter, lengde på verk. Ikke søk om livsopphold. Bruk satser. Om det søkes fra andre, som Komponistenes Vederlagsfond, må det komme fram i søknaden. Om ikke, og vi ser at støtte på samme søknadssum er mottatt, er det uheldig.

Del

Tilbake til toppen