Ekstraordinært årsmøte i TONO 27. september - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Ekstraordinært årsmøte i TONO 27. september

  • til

TONOs ekstraordinære årsmøte er 27. september, og blir et hybrid arrangement (både fysisk og digitalt). Les mer her.

Dersom du ikke kan delta, kan du likevel stemme ved å la en annen bære din fullmakt. Spør en kollega, eller gi beskjed til NOPA, så finner vi noen som kan ta med din fullmakt.

Jeg er andelshaver i TONO og ønsker NOPAs hjelp til å finne en fullmektig – klikk her.

Det betyr også at vi trenger personer til å bære fullmakt.

Jeg kan ta med fullmakt til TONOs årsmøte. Det er ikke krav om å være andelshaver for å være fullmektig – klikk her.

 

Styreleder Ole Henrik Antonsen om forslag til vedtektsendringer i TONO. 

NOPA foreslo to vedtektsendringer til TONOs årsmøte i juni. Det digitale møtet hadde rekordhøy oppslutning, men endte dessverre med at teknikken sviktet da det skulle stemmes.

I løpet av behandlingen i TONOs årsmøte kom det fram at begge sider (både de som var for og i mot forslagene) muligens kunne være med på et kompromiss. Etter en del sonderinger gjennom sommeren, er det nå enighet i TONOs styre om å foreslå følgende for TONOs årsmøte:

 

  • NOPAs forslag til endring i §27 (vedtektsendringer i årsmøte) står, forslaget er fremdeles 2/3 flertall i stedet for dagens 7/10.
  • I §43 om styrebehandling av fordeling eller kulturelle midler foreslås det nå 2/3 flertall. NOPAs forslag var alminnelig flertall (mer enn 50%).

 

Dersom kompromissforslaget vedtas blir det altså noe enklere å få gjennom vedtektsendringer i TONO, og mindretallet som kan blokkere vedtak i TONOs styre må være litt større.

TONOs styre har i dag 11 representanter. 2/3 av dette er 7,3, men i følge reglene kan man ikke runde ned i flertallskrav. Det betyr at 8 av 11 i styret må stemme for et forslag om fordeling eller kulturelle midler for at det skal vedtas.

8 av 11 er stadig et høyt flertallskrav, særlig med tanke på hvordan styret i TONO er sammensatt. Alt tatt i betraktning, og etter å ha spurt NOPAs styre om råd, tror jeg likevel dette er et klokt vedtak nå.

Det omforente forslaget er enstemmig foreslått av TONOs styre. Det betyr at styret har lyttet til årsmøtet: mange vil ha endring, samtidig som det også ønskes en bred forankring. Jeg håper og tror at dette er noe TONOs styre også tar med seg i det videre arbeidet med en ny fordelingsmodell.

Husk å delta på ekstraordinært årsmøte 27. september.