Ekstraordinært årsmøte i TONO 27. september - bære fullmakt - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Info om TONOs årsmøte.

TONOs årsmøte avholdes fysisk på Sentralen i Oslo og digitalt på https://tono.meetando.no mandag 27. september kl. 18.
 Dørene åpner kl 17.15.

Se instruksjonsvideo hos Tono her.

På grunn av smittevernregler vil det kun være plass til ca 115 årsmøtedeltakere på Sentralen. Først til mølla-prinsippet gjelder, og hvis plassene blir tatt før du har registrert deg på https://tono.meetando.no vil du ikke kunne delta fysisk, kun digitalt. Dette betyr også at ingen bør møte opp fysisk på Sentralen uten forhåndsregistrering, fordi i verste fall vil man ikke kunne slippe inn dersom det er fullt.

 

Ta med mobiltelefon og/eller PC på Sentralen 

TONOs ekstraordinære årsmøte er et hybridmøte, med deltakere både på Sentralen og hjemmefra via Internett. Et slikt møte krever at alle benytter samme system, og dermed må både de i sal og de der hjemme benytte mobiltelefon eller PC for å sette seg på taleliste og å avgi stemme i voteringssaker.

Les bruksanvisning grundig

Du finner alle sakspapirene på https://tono.meetando.no. Der vil du se at forslaget til vedtektsendringer fra det ordinære årsmøtet i juni er erstattet av et nytt, omforent vedtektsforslag fra TONOs styre.

Les om bakgrunnen for dette her. I tillegg til sakspapirene finner du også Bruksanvisningen til selve årsmøtet der. Denne «kokeboken» er utarbeidet spesifikt for at du som skal delta skal være trygg på hvordan den tekniske løsningen fungerer – det vil si hvordan du stemmer, hvordan du ber om å få tale etc.