Implementer opphavsrettsdirektivet nå! - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Implementer opphavsrettsdirektivet nå!

– For hvert år som går, blir tapene større.
Copyright directive 2

Mens digitale plattformer har blitt rikere og mektigere, har de som skaper innholdet plattformene livnærer seg på, ikke fått sin del av disse inntektene.

Nå står NOPA samlet med den europeiske paraplyorganisasjonen ECSA og krever at EU- og EØS-landene implementerer det europeiske opphavsdirektivet.

– Norge er vanligvis blant de beste til å implementere EU-direktiv, men etter ett år med gjentatte henvendelser til Kulturdepartementet har NOPA ikke fått noe annet svar enn at en ønsker å gjøre dette i samarbeid med de andre nordiske landene. De nordiske EU-landene er for lengst i gang med dette arbeidet, nå er det på tide at vi starter i Norge også! For hvert år som går, blir tapene større, sier Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA.

Plattformer må betale

Direktivet pålegger plattformer som YouTube og Facebook å betale et rettferdig vederlag for musikk. I Norge ligger vi i verdenstoppen når det gjelder bruk av digitale strømme- og nettjenester. Det er derfor avgjørende at  norske opphavere skal kunne få betalt for det de skaper – også for innhold på YouTube og Facebook.

Les også: Bli klok på det nye EU-direktivet

NOPA har arbeidet tett med våre europeiske og nordiske samarbeidspartnere for å få implementert direktivet. Direktivet ble vedtatt i EU i april 2019, og Norge har nå ett år på å implementere det i norsk lov. Noen land, som Nederland, Sverige, Tyskland, Frankrike og Irland har allerede startet implementeringen, mens her i Norge venter vi på at Kulturdepartementet skal starte arbeidet.

Nå står ECSA, som representerer 40 kunstnerorganisasjoner over hele Europa, sammen om felles anbefalinger til hvordan direktivet bør implementeres. De kan leses her.e