Husk å søke Tekstforfatterfondet!

Ikke glem fristen for å søke Tekstforfatterfondet – 3. april klokken 13.00.

To ganger årlig kan tekstforfattere søke støtte hos Tekstforfatterfondet. Tekstforfattere kan selv søke fondet om arbeidsstipend, støtte til utstyr, reise, fordypning eller om opphold i fondets leilighet i Firenze.

Andre enn tekstforfattere kan søke i stipendkategorien spesielt om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil da bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Søknad sendes elektronisk på Musikkfondets hjemmeside.

Mer info og søknadsskjema her.

Vi tok en prat med de som arbeider i administrasjonen til Musikkfondene for å gjøre det enda tydeligere hva du som tekstforfatter kan søke om.

Hvem kan få støtte fra Tekstforfatterfondet?

Tekstforfattere som skal skrive tekst til musikk kan få støtte fra fondet.

Hva jeg få få støtte til?

De fleste velger å søke om støtte til arbeidsstipend for å skrive sangtekster. Vær konkret i din søknad. Hva har du planer om å skrive? Tekster til en plate, forestilling eller annet? Hvem skal du skrive for? Hvilken sjanger skal du skrive i? Inspirasjonskilder? Husk at du ikke kan få støtte til tekster som allerede er skrevet. Les mer på fondets nettsider om utstyrsstipend, reisestipend og Firenzestipend.

Hvor mye kan jeg søke om?

Når du søker arbeidsstipend skal du ta utgangspunkt i anbefalte satser for låt inntil 6 minutter, og for tiden er summen på 8 000 kroner per låt. Styret gir imidlertid stipend, og ikke fullt honorar. Derfor ligger tildelingene på arbeidsstipend ofte mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Hvem sitter i styret?

Styret i Tekstforfatterfondet består av: Knut Lystad, som styrets leder, styremedlem Lise Knudsen og styremedlem Geir Hegerstrøm.

 

Del dette innlegget

Tilbake til toppen