Hjelp oss å gjøre TONO mer demokratisk! - NOPA
  • EN
  • Kalender 18

Hjelp oss å gjøre TONO mer demokratisk!

NOPAs styre foreslår to vedtektsendringer til TONOs digitale årsmøte 8. juni. Se vår presentasjon som forklarer forslagene, og bakgrunnen for dem.
TONOs årsmøte4 kvadratisk

I denne videoen forklares NOPAs to forslag til vedtektsendringer i TONO.

De som er andelshavere i TONO kan stemme på det digitale årsmøtet 8. juni. Påmelding starter tirsdag 1. juni på www.tono.no.

Klikk på bildet under for å lese forslagene.

Forslagene finnes også i sakspapirene til TONOs årsmøte.

Det er mulig å gi fullmakt til andre

Dersom du er forhindret fra å delta på årsmøtet, kan du registrere deg til møtet og oppgi i påmeldingen hvem som får din fullmakt. NOPAs administrasjon vil være behjelpelig med å koordinere dette, og noterer også gjerne navnene til dere som deltar på møtet og kan ha med fullmakt fra en kollega. Ta kontakt med trine@nopa.no.