Kommentar til regjeringens økonomiske tiltak - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Kommentar til regjeringens økonomiske tiltak

Så skjedde det igjen. På svært kort varsel måtte kulturlivet igjen stenges ned. Sist tilbake, først ut igjen.
Ole Henrik Antonsen
NOPAs styrelder Ole Henrik Antonsen. Foto: Anne Valeur

Her er en liten oppsummering om hva vi vet om de nye tiltakene så langt, og hva som preger NOPAs arbeid fremover.

For opphavere er kompensasjon av tapte TONO-inntekter viktigst. Som kjent kom det en ordning tidligere i år som kompenserte 70% av tapene TONO kunne redegjøre for i 2020. Vi har fått signaler fra Kulturdepartementet om at dette vil bli gitt også for inneværende år (utbetalt i 2022), men dette ble ikke nevnt på pressekonferansen 14. desember. Sannsynligvis vil det være behov for en slik ordning for fremføringsåret 2022 også.

Les saken «Slik fordeler TONO Kulturdepartementets kompensasjonsmidler»

Kompensasjon er bra, men etter snart to år hvor det meste har vært avlyst, utsatt eller kanskje ikke en gang planlagt, vil ikke disse ordningene lenger dekke opp tap av inntekt for alle. Derfor er det bra at det er bevilget 300 millioner ekstra til eksisterende virkemiddelapparat, det vil si for eksempel Norsk Kulturfond (Kulturrådet) og Fond for lyd og bilde.

Regjeringen sier at tiltakspakkene som kommer nå er for å kompensere de som er rammet av inngripende smitteverntiltak.

I fjor fikk Norsk Kulturfond to runder med ekstratildeling i «koronapakkene». Også den gang var det uttrykt fra politisk hold at midlene skulle gå til de som var rammet av smitteverntiltak. Dette valgte rådet (Norsk Kulturfonds høyeste organ) å overse, fordi det ikke var eksplisitt uttrykt i tildelingsvedtaket. Og til tross for at Kulturrådets egne studier viste at populærmusikk (i ordets bredeste forstand) var hardest rammet av pandemien, viste fasit fra tildelingene at vår kunstform som vanlig ble ignorert.

Les saken «Oppsummering av NOPAs kritikk mot Kulturrådet og Norsk kulturfond»

Fordeling i virkemiddelapparatet er foreløpig ikke satt. På bakgrunn av Norsk Kulturfonds stemoderlige behandling av populærmusikk, vil NOPA derfor be om at en større andel enn vanlig legges til Fond for lyd og bilde. Vi vil også be kulturministeren om at den uttrykte den politiske intensjonen bak tiltakene spesifiseres i tildelingen til Norsk kulturfond.