• EN
  • Kalender 18

NOPA tildeler tre stipender på 60 000 til utvikling av tre musikkdramatiske pilotprosjekter av populærmusikalsk karakter. Med musikkdramatiske prosjekter menes musikal eller teatermusikalsk forestilling hvor musikken har en sentral og handlingsdrivende funksjon i det sceniske uttrykket.

Vi ønsker å stimulere til nyskrevet musikkdramatikk. Det musikkdramatiske prosjektet skal derfor i hovedsak være nytt, men kan ha vært utprøvd i forprosjekts-format, som konsertmateriale, workshop eller lignende. Prosjekter som har vært fremført i musikkdramatisk format vil ikke kvalifisere.

Styremedlem Karoline Krüger. Foto: Magnus Skrede
Styremedlem Karoline Krüger. Foto: Magnus Skrede

– Musikkteateret er en sjanger som er i sterk vekst, og mange komponister syns det er interessante rammer å arbeide innenfor. Samtidig er det er en krevende og tidskrevende arbeidsform. Derfor syns vi i NOPA at det er viktig å kunne bidra økonomisk i startfasen, sier Karoline Krüger, styremedlem i NOPA.

NOPA har for første gang hatt et eget stipend til musikkdramatikk, og har delt ut tre stipender.

SE HVEM SOM FIKK STØTTE.