Få søknadshjelp fra NOPA - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Få søknadshjelp fra NOPA

Få personlig veiledning på din søknad!
Trine nett
Foto: Anne Valeur

Har du tenkt å søke på NOPAs såkornmidler eller Statens Kunstnerstipend? Få tips og hjelp fra Trine Mjølhus Jacobsen i NOPAs administrasjon.

Trine er komitésekretær både for Sakkyndig råd og Statens kunstnerstipend, og har satt av to dager til å kunne svare på spørsmål fra våre medlemmer og gi tips til gode søknader.

Send en e-post til Trine innen mandag 7. oktober med spørsmålene du har rundt søknadsskriving. Utkast til søknadstekst kan gjerne følge e-posten. Du vil få svar på alle henvendelser i løpet av 8. og 9. oktober.

Generelle tips

Såkornmidler: søknadsfrist 15. oktober

Skriv en kort og konsis søknad! Søknad om arbeidsstipend skal inneholde maks 2 lydvedlegg (minst én demo/tekst fra musikken det søkes om støtte til å lage). Søknad om reisestøtte skal inneholde budsjett i tillegg til et lydvedlegg.

I presentasjon av søkeren er det lagt opp til at du skal skrive ett kort avsnitt som oppsummerer hvem du er og hvilken sjanger du tilhører. Under beskrivelse av hva stipendet skal brukes til er det ofte tilstrekkelig med én setning! Eks: «Sette av tid til å komponere musikk/skrive tekster til min kommende utgivelse som skal spilles inn i februar 2020».

Det skal være overkommelig å både søke og vurdere søknader innenfor NOPAs egne støtteordninger, så korte og konsise søknader foretrekkes.

 

Statens Kunstnerstipend: søknadsfrist 16. oktober

De fleste av NOPAs medlemmer høre hjemme i kunstnergruppen “Populærkomponist”, og man trenger kun å fylle ut ett søknadsskjema selv om man søker om ulike typer stipender innenfor denne kunstnergruppen.

Søker du arbeidsstipend, kreves det at midlene brukes til opphavsrelatert virksomhet (komponering eller skriving av låter/sangtekster)

Søker du diversestipend, kan du søke om midler til opphaverrelatert musikkutstyr, markedsføring, reiser osv. Husk at også diversestipend må ha opphaverfokus. Er du også utøver og ønsker støtte for å dra på turné, bør du i tillegg søke under kunstnergruppen «Musikere, sangere og dirigenter».

Vi oppfordrer alle populærkomponister i hovedsak å søke om arbeidsstipend eller arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere (for søkere under 35 år) og diversestipend. Det er fullt mulig å søke flere stipendtyper samtidig.

Se våre øvrige tips fra en grundigere sak vi laget før søknadsfristen i 2017 her.