Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Søknadsportalen er åpnet.
nav-logo-hvit

Deler av teksten er hentet fra NAV.no.

Den nye ordningen for selvstendig næringsdrivende er nå åpnet for søknader. Ordningen heter “Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere” og søknadsskjemaet finner du her.

Ordningen er opprettet som følge av koronasituasjonen og skal dekke tapte inntekter i månedene hvor det har vært yrkesforbud.

Hvordan fungerer ordningen?

Er du selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet. Du må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap. Det betyr at om inntektstapet ditt startet 14. mars, kan du søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

Det er lagt opp til et fratrekk på 80 % av personinntekt i perioden man får kompensert inntektsbortfallet.

Vi hjelper deg

Dersom du ønsker bistand, kan du benytte deg av vårt servicetilbud, hvor NOPA-medlem og rådgiver Åsmund Prytz vil gi deg råd om ordningen. Ta kontakt på e-post eller 971 84 013. Tilbudet er gratis. Les mer om dette tilbudet her.

Vi har samlet en oversikt over andre ordninger du kan søke på her.

Søk om kompensasjon her.