Servicetilbud knyttet til covid-19 - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Servicetilbud knyttet til covid-19

Få veiledning til å søke kompensasjonsordninger.
RÅDGIVING OM KORONA-ORDNINGENE (1)
Rådgiver og NOPA-medlem Åsmund Prytz gir gratis veiledning om de ulike kompensasjonsordningene til alle NOPAs medlemmer.

NOPA er glade for at det trolig åpnes for arrangementer for under 200 personer fra 15. juni. Vi ser likevel at mange medlemmer vil bli hardt rammet økonomisk – spesielt med tanke på at store festivaler er avlyst.

Det er opprettet nye kompensasjonsordninger rettet mot selvstendig næringsdrivende – hvor flere blir justert løpende. Vi oppfordrer våre medlemmer som har mistet inntekt til å søke i disse.

NOPA har nå etablert et ekstra servicetilbud for medlemmer som er usikre på hvilke søknadsordninger de kan benytte seg av under koronasituasjonen. NOPA-medlem og rådgiver Åsmund Prytz har satt seg inn i de ulike ordningene som kan være aktuelle, og kan bistå med enkel rådgivning. Ta kontakt på e-post (prytzas@gmail.com) eller 971 84 013. Tilbudet er gratis.

Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Den nye ordningen for selvstendig næringsdrivende er nå åpnet for søknader. Ordningen heter «Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere» og søknadsskjemaet finner du her.

Ordningen er opprettet som følge av koronasituasjonen og skal dekke tapte inntekter i månedene hvor det har vært yrkesforbud. NOPAs forståelse er at denne ordningen ser ut til å være relativt greit tilpasset våre medlemmer som organiserer sin virksomhet i enkeltpersonsforetak.

Les mer om ordningen her.

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Det er allerede flere NOPA-medlemmer og næringsvirksomheter i musikkbransjen som har fått kompensasjon fra denne ordningen, og vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke den. Tildelingene for mars er publisert her.

Nå er egenandelen på 5000 kroner fjernet. Vi håper at det gjør kompensasjonsordningen enda mer relevant for våre medlemmer.

Les mer om ordningen her.

Omsorgspenger for deg som har barn

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får nå rett på omsorgspenger fra dag fire. Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dette er dager med lønn som arbeidstaker har rett på når barnet er sykt og den ansatte må være borte fra jobb. Les mer om det på NAV sine sider.

Ordinære dagpenger

For medlemmer som har registrert lønnsinntekt, enten som ansatt eller som frilanser – bør bruke de ordinære dagpengene om de er oppsagte, permitterte eller har mistet lønnende frilansoppdrag.

Sosialhjelp

For medlemmer som faller utenfor de øvrige ordningene kan det være en mulighet å søke sosialhjelp. Det skal være gjort lempelser når det gjelder sosialhjelp – men NOPA har inntrykk av at det fortsatt er veldig trangt nåløye for å få slik bistand.

Videre er det utsatt frister for innbetaling av forskuddsskatt mm., det vil forhåpentligvis lette litt av det økonomiske trykket mange av våre medlemmer står i nå.

TONO

NOPA jobber også politisk for at det skal skje minst mulig økonomisk skade når det gjelder samlede TONO- og GRAMO-vederlag. Videre jobber vi for at det skal satses ekstra på norsk musikk i de kommende år. Det er viktig at vi har et kraftfullt opphaverledd i norsk musikkbransje også etter Covid 19.