Bli tillitsvalgt! - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Bli tillitsvalgt!

NOPA ser etter enda flere som vil engasjere seg på vegne av populærmusikken!
Tillitsvalgseminar bilde
Tillitsvalgte i NOPA på seminar, januar 2023. Foto: Frank Michaelsen

NOPA har representanter i rundt 130 verv i musikklivet. Disse velges enten av NOPAs generalforsamling eller NOPAs styre. En valgkomité har ansvaret for å foreslå kandidater for generalforsamlingen 15. mai, NOPAs styre oppnevner kandidater gjennom året. Både de som har erfaring eller de som ønsker erfaring er velkomne til å registrere seg.

MELD DIN INTERESSE FOR Å VÆRE TILLITSVALGT HER

KOMPETENT MEDLEMSMASSE

NOPA har et utrolig stort spenn av medlemmer med høy kompetanse. En mangfoldig sammensetning er viktig når representanter til ulike verv skal rekrutteres. De skal representere bredde med hensyn til erfaringer og vinklinger, sjangere, geografi, alder og kulturell bakgrunn m.m.

HVA SER VI ETTER?
Først og fremst er vi på jakt etter engasjement! Vi ser etter medlemmer som har tid og lyst til å gjøre en jobb for foreningen og feltet de representerer. Erfaring fra politisk arbeid, organisasjonsarbeid, kunstneriske vurderinger eller kunnskap om musikkbransjen er nyttig, men helt andre erfaring kan også være relevant for NOPA. NOPA kan også være den organisasjonen du får ditt første verv i.

NOPA-medlem Julian Berntzen leder valgkomiteen. Sammen med Harpreet Bansal og Lars Bremnes setter han nå i gang arbeidet for å finne gode kandidater til alle vervene som skal fylles. Foto: Hans Jørgen Brun

HVILKE OPPGAVER SKAL LØSES?

På årets generalforsamling skal det velges nye medlemmer i Sakkyndig råd, de behandler søknader om såkornmidler, det skal velges medlem i valgkomiteen, ny desisor, styreleder og styremedlem i Stiftelsen Cantus (leiligheten i Berlin) og både i NOPAs styre og i komiteen for statens stipend er representanter på valg.

NOPAs styre skal gjennom året finne kandidater til ulike juryer og utvalg, som Prøysenprisen, Egil Storbekkenprisen, juryer i film- og AV-musikk og verv i TONO.

Her kan du se hvor NOPA har tillitsvalgte.

SLIK BRUKES LISTEN MED KANDIDATER

Alle som registrerer seg som interesserte i å ha et verv for NOPA, blir vurdert av valgkomiteen til de vervene de skal fylles, men det garanterer ikke et verv. Valgkomiteen har ansvar for at NOPA som helhet har bredde og mangfold i vervene. Valgkomiteen tar også direkte kontakt med medlemmer de mener kan tilføre noe og passe i de ulike vervene.

Medlemmer som melder interesse for verv blir også vurdert når NOPas styre skal rekruttere kandidater til verv.

SLIK FOREGÅR PROSESSEN

Det er det ulike styre og råds beste som er fokus når komiteen skal sette sammen nye «team», dvs. hvilke kompetanse og erfaringer det er behov for å erstatte eller tilføre.

NOPAs medlemmer kan selv melde interesse for verv. Valgkomiteen kan også selv foreslå aktuelle kandidater eller innhente informasjon fra styret, administrasjonene eller andre aktuelle komiteer.

DETTE BETYR MANGFOLD I NOPA

Mangfold i NOPA er summen av synlige og usynlige erfaringer, kulturer, språk, perspektiver, evner og talenter. Disse kan bestå av musikalske sjangere og deres subkulturer, geografi, sosial bakgrunn, livssyn, utdanning, alder, kjønn, etnisitet, legning og funksjonsevne.

Valgkomiteen skal sørge for mangfold i vervene og har tidligere lagt følgende til grunn i arbeidet: kontinuitet og fornyelse i tillegg til kjønn, sjanger og geografi, balanse mellom komponister og tekstforfattere og god aldersspredning.

HAR DU FLERE SPØRSMÅL?

Ta kontakt med adm. leder Tine Tangestuen om du vil ha mer informasjon, tine@nopa.no, tlf. 90 13 68 64.