Bli med på NOPAs generalforsamling 2022! - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Bli med på NOPAs generalforsamling 2022!

Vi ønsker velkommen til Scandic Fornebu, 30. mai! 
GF bilde nett2

På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmerett. Her velges NOPAs styre og andre representanter i fond og utvalg, og viktige spørsmål om foreningens arbeid avgjøres.

Vi ønsker velkommen til alle som vil gjøre foreningen enda bedre, eller er interessert i å få et bedre innblikk i arbeidet vårt.

Tidspunkt: mandag 30. mai kl 13:00 – 18:00 (lunsj kl 11:30 – 12:30)

Sted: Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2

Meld deg på generalforsamlingen innen 20. mai nederst i denne saken! Skal du delta digitalt kan du melde deg på innen 29. mai.

 

BLI MED PÅ MIDDAG OG NOPA-SEMINAR
Etter generalforsamlingen blir det middag. Middagen er starten på NOPA-seminaret, som er vårt største fagseminar gjennom året. Seminaret varer til onsdag 1. juni. Det er flyttet fra Havna hotell på Tjøme grunnet oppussing der.

HVORDAN VIL DET FUNGERE?
Generalforsamlingen vil foregå direkte fra Scandic Fornebu i Bærum. Alle, både de som deltar fysisk og digitalt, vil få tilgang til en digital løsning der man kan se sakspapirer og stemme. Dvs. at alle bør ha med datamaskin. De som deltar digitalt kan holde innlegg digitalt.

SAKSPAPIRER – si fra om du vil ha disse tilsendt i posten
Sakspapirer sendes ut på e-post to uker før generalforsamlingen. Dersom du ønsker å få sakspapirene i papirform, bestill de her innen 30. april.

MELD INN SAKER
Siste frist for å melde inn saker til generalforsamling er 25. april. Saker meldes inn via dette skjemaet.

REISE
NOPA dekker rimelig reise og overnatting for de som har mer enn 10 mil reisevei. Vi oppfordrer til å velge miljøvennlige reisealternativer og at de som må bruke bil tar med seg passasjerer.

HAR DU SPØRSMÅL?
Hvis du har spørsmål om generalforsamlingen og hvordan den skal foregå, kan du ta kontakt med Tine Tangestuen.

TONOS ÅRSMØTE
Vi oppfordrer alle som er andelshavere i TONO til å delta på TONOs årsmøte onsdag 8. juni. Det vil bli mulig å delta digitalt. Alle andelshavere får innkalling fra TONO.