Arbeidsopphold i Tsjekkia i april 2023 - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Arbeidsopphold i Tsjekkia i april 2023

Søk om arbeidsopphold i Tsjekkia i april – frist 20. januar
MIC_9487_1024

NOPA har et samarbeid med Kultur- og utdanningssenteret Broumov (Educational and Cultural Centre Broumov) om arbeidsopphold og kulturutveksling i Tsjekkia. Prosjektet er knyttet til det tidligere klosteret i Broumov. Prosjektet kalles Hortus Musicalis Broumov.

Norske og tsjekkiske komponister, tekstforfattere og artister blir invitert på arbeidsopphold i klosteret. Som en del av prosjektet blir det organisert ulike musikkaktiviteter på stedet. Prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom kulturprogrammet i EØS-midlene 2014-2021, og vil vare frem til april 2023. Arbeidsoppholdene foregår i november 2021, mars og oktober 2022 og april 2023. Oppholdet i april 2023 blir siste residens i dette prosjektet.

Under alle oppholdene har en deltaker fra Tsjekkia tilsvarende arbeidsopphold. Den tsjekkiske deltakeren er allerede valgt ut:

April 2023: Musician, producer and composer Jan P. Muchow (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_P._Muchow).

De som får arbeidsopphold vil få dekket følgende:

  • Flybillett til og fra Tsjekkia og lokaltransport til Broumov i Tsjekkia
  • Overnatting og frokost i Broumov kloster i 30 døgn
  • Arbeidsstudio til disposisjon i klosteret under hele oppholdet
  • Opptaksstudio 7 dager i løpet av perioden, deles med Tsjekkisk deltaker. Inkludert teknisk tjeneste i studioet.
  • Honorar på ca. 4.000 Euro.

Deltakerne forplikter seg til å: 

  • Delta under hele oppholdet
  • Ha noe samarbeid med tsjekkisk deltaker
  • Bidra med noe musikkaktivitet i lokalmiljøet (konsert, workshop for barn el.l. etter avtale).

Kontaktperson for spørsmål om ordningen er Åsmund Prytz – prytzas@gmail.com / 971 84 013

Søk ved å benytte skjemaet under. Vennligst svar på engelsk.

Søknadsfristen er 20. januar 2023.

Vil du lese om erfaringene til noen som har vært på arbeidsopphold i klosteret tidligere? Les erfaringene til Tuva Hellum Marschhäuser her.

Hovedaktiviteter i prosjektet
Prosjektet består av fire månedslange arbeidsopphold i klosteret i perioden 2021-2023. Alle arbeidsoppholdene involverer en Norsk og en tsjekkisk deltaker. Klosterets unike bygning skal gi musikkskapere muligheten til å fokusere på arbeidet sitt. Det vil bli bygget nye studioer i klosteret for dette prosjektet og et eksisterende innspillingsstudio vil bli modernisert. I tillegg til å jobbe med egne prosjekter, vil deltakerne også bidra i det lokale musikklivet.

Målet er at prosjektet skal bidra til arbeidsopphold og kulturutveksling. For NOPAs medlemmer og tilknyttede betyr dette en mulighet til en måneds arbeidsopphold på et kloster i Tsjekkia der reise og overnatting er dekket, det utbetales i tillegg et honorar. Disse arbeidsoppholdene vil inngå som en del av kulturtilbudet i klosteret. Prosjektet vil gi deltakere og arrangørene ny kunnskap og forhåpentligvis økt samarbeid og utveksling mellom Tsjekkia og Norge, noe som igjen kan bidra til økt utvikling og bevissthet i lokalsamfunnet og regionen. Prosjektet vil bli implementert etter retningslinjene til Broumov Benedictiner kloster.

En del av målet med samarbeidet er kunnskapsheving og nettverksbygging for de involverte organisasjonene. Det Tsjekkiske prosjektteamet skal tilegne seg kompetanse om den norske musikkbransjen og utvikle praksisen med arbeidsopphold for kunstnere. Studiebesøk til Norge vil være en del av prosjektet.

Samarbeid med lokalsamfunnet
Prosjektet har et tverrfaglig potensial når skapere og artister fra ulike sjangere møtes. Lokalmiljøet inviteres til musikkaktiviteter med prosjektets deltakere. Dette vil kunne føre til bedre kommunikasjon mellom klosteret og lokalmiljøet.