Vil du bidra med musikk til digital utstilling? - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

Vil du bidra med musikk til digital utstilling?

NOPA lyser nå ut en mulighet for å levere musikk til Victory Arts digitale kunstutstilling "Vanish".
Vanish 2022
Fra den digitale utstillingen "Vanish 2022". Kuratert av Victory Art.

NOPA er partner EØS-prosjektet «Art education for success in the post-covid art world» som ledes av Victory Art fra Slovakia. NOPA lyser nå ut en mulighet for å levere musikk til Victory Arts digitale kunstutstilling «Vanish».

Utstillingen viser i hovedsak frem kunst fra Øst-europa. NOPA søker nå etter sanger/lyder/musikk som kan passe som lydspor til utstillingen. Lydsporet som velges vil bli kompensert med et honorar på 6000 kr. Musikken som brukes kan være utgitt tidligere, og utstillingen krever ikke eksklusiv bruk. Eventuelle tekster i musikken kan være på norsk og/eller andre språk.

Søknadsfristen er 12. mai.

NOPAs kontaktperson for prosjektet er Åsmund Prytz som du kan nå på e-post eller telefon 97184013.

Søknaden fylles ut på engelsk da den vil bli lest av våre samarbeidspartnere i Slovakia.