Viktig spørreundersøkelse: EUs nye copyright-lovgivning - NOPA
  • EN
  • Kalender 30

Viktig spørreundersøkelse: EUs nye copyright-lovgivning

Vi har fått en henvendelse fra ECSA, om å svare på en undersøkelse fra Europakommisjonen. Den handler om sammenhengene mellom digitale plattformer og rettighetshavere, og svarene vil bl.a. brukes inn i arbeidet om ny åndsverklovgivning i EU. Det er positivt for alle komponister og tekstforfattere at mange av dere gjennomfører denne undersøkelsen.

Flag_of_Europe.svg

Undersøkelsen er på engelsk (det finnes en dansk oversettelse), og du finner undersøkelsen og en nærmere beskrivelse av den her. Fristen for å svare er 30. desember.

GESAC har skrevet en guide til denne undersøkelsen; det er lurt å lese gjennom denne, slik at svarene blir mest mulig strømlinjeformede. Du kan laste ned guiden her.

Hvorfor er dette viktig?

Som ECSA (European Composers and Songwriter Alliance) skriver til NOPA (oversatt fra engelsk):

«Vi vil gjerne minne dere på muligheten til å svare på Europakommisjonens spørreundersøkelse om onlineplattformer. Det er helt vesentlig at komponister og tekstforfattere bidrar med sine innspill for å utøve press mot kommisjonens arbeid med «safe harbour». Om du ønsker å bli hørt og å være en del av ECSAs og GESACs lobbyvirksomhet, les instruksjonene og svar på undersøkelsen før 30. desember 2015.»

ECSA påpeker også at piratpartiene og lobbyorganisasjonene til de store tech-firmaene mobliserer voldsomt for å beholde status quo. Derfor er det viktig at også komponister og tekstforfattere klarer å samle seg, og dermed utgjøre en vesentlig forskjell i en svært viktig sak.