• EN
  • Kalender 03

Ung kulturytring under Arendalsuka

I år arrangeres Arendalsuka for fjerde gang, og fra 15. til 20. august møtes mennesker innen norsk politikk, samfunns- og næringsliv i sørlandsbyen for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Nytt av året er et eget program for barn og unge, og i samarbeid med NOPA og Musikkutstyrsordningen (MUO) blir Kulturtanken en av hovedleverandørene inn i dette, med arenaen Ung kulturytring.

Sara & Arash. Foto: Sara & Arash
Sara & Arash. Foto: Sara & Arash

Foto på forsiden: Sara & Arash. Tekst fra rikskonsertene.no.

Selv om Arendalsuka hovedsakelig er de voksnes arena, er det kun få år til det er dagens barn og unge som kommer til å prege diskusjonene, debattene og medieoppslagene. For å ta i bruk demokratiet trenger man en tydelig stemme og bevissthet omkring uttrykksform. Med Ung kulturytring ønsker vi derfor å trekke fram den skapende prosessen, og å skape en arena der barn og unge skal få øve seg på å bruke musikk og tekst for å få fram et eget budskap.

Med Ung kulturytring vil vi være tilstede i tre dager, på tre arenaer og med tre temaer. Tirsdag 16. august starter vi det hele med temaet «Kultur for barn og unge», om kulturens kraft og rolle i barn og unges liv og utvikling. «Flerstemt!» er temaet for onsdagen, om hverdagsintegrering for barn og unge. Torsdag er viet «Balansekunst», om likestilling og balansekunst i musikklivet – hvilke rollemodeller trenger barn og unge?

Den ene arenaen tar vi med oss selv til Arendal; en mobil øvebinge, som plasseres på torget. Hva er så en øvebinge? Det er et godt supplement for kommuner som ikke har nok øvingsrom, eller ungdomslokaler som ikke er tilrettelagt for slik aktivitet, og MUO arbeider nå med et prosjekt der øvebinger er tenkt utplassert på noen flyktningmottak.

Under Arendalsuka vil bingen, men også byens bibliotek, brukes til verksteder – arabisk perkusjonsverksted med Saafia Al-Saaid, streetdance-verksted med ugandiske Herbie Skarbie, bandverksted med LOUD og DJ-verksted med Oh! Mama Crew. Målet med disse verkstedene er å få større innsikt i verdien av språket, og kraften i eget uttrykk gjennom tekst og musikk.

Øvebingen vil også huse Ung dialog, dialogmøter mellom ungdom og politikere. Hit vil vi invitere noen få politikere til samtaler med barn og unge om dagens temaer, og forhåpentligvis vil politikerne tilegne seg nyttig kunnskap om de unges hverdagsliv gjennom disse personlige møtene.

Hver dag avrundes med Ytringstid fra scenen på torget i Arendal – fordi meninger og ytringer trenger et publikum. Her vil det være appeller fra ungdommene som deltok i Ung dialog og minikonserter fra de forskjellige artistene.

Ung kulturytring og Arendalukas satsing på barn og unge åpnes av Trine Skei Grande (V) og Sara & Arash på scenen på torget i Arendal, tirsdag den 16. august, klokka 12:30.

Les mer om Arendalsukas satsing på barn og unge HER.