TONOs årsmøte vedtok redusert krav til flertall - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

TONOs årsmøte vedtok redusert krav til flertall

Vedtektsendringer vedtatt på TONOs ekstraordinære årsmøte 27. september
TONO Årsmøte 2021

TONOs ekstraordinære årsmøte 27. september vedtok vedtektsendringer som reduserer kravet til flertall i vedtektsendringer i TONOs årsmøte og i fordelingen av kulturelle midler i TONOs styre. Dette gjør det enklere å få gjennom endringer.

Saken ble først tatt opp av NOPA i det ordinære årsmøtet i mai, men ble utsatt grunnet tekniske problemer. På det ekstraordinære møtet ble et forslag til endringer i paragrafene 27 og 41 i TONOs vedtekter vedtatt. Forslaget ble fremlagt av et omforent styre, og erstattet forslagene til vedtektsendringer som ble fremlagt på det ordinære årsmøtet, 8. juni.

I paragraf 27 Vedtektsendringer er flertallskravet redusert fra syv tideler av avgitte stemmer på TONOs årsmøte, til to tredeler. Dette er i tråd med NOPAs forslag fra årsmøtet i mai.

I paragraf 43 Flertallskrav i styrebehandling av fordeling og kulturelle midler er flertallskravet redusert fra tre firedeler til to tredeler. NOPAs opprinnelige forslag var alminnelig flertall (51%).