Tips til søknaden til Statens kunstnerstipend - NOPA
 • EN
 • Kalender 24

Tips til søknaden til Statens kunstnerstipend

Vi guider deg gjennom søknaden til Statens kunstnerstipend fra Kulturrådet. Søknadsfristen er 17. oktober kl. 13.00!
Press_shot_angerproblems_JonOlavSandal
NOPA-medlem Jon Olav Sandal var én av mottakerne av arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2021. Foto: Marius Beck Dahle

1. Hvem kan søke?

Alle søkere må velge kunstnergruppe, og de ulike kunstnergruppene innen musikk er:

 • Populærkomponister (tekstforfattere, låtskrivere, komponister og skapende produsenter innen alle sjangre i populærmusikk, NOPA-medlemmer sitter i denne komiteen)
 • Komponister (komponister innen samtidsmusikk, klassisk musikk, kunstmusikk)
 • Musikere, sangere og dirigenter (utøvende musikere)
 • Andre kunstnergrupper (musikk og utøvere innen f eks lydinstallasjon, performance og lignende som ikke passer inn eller hører til i de andre kategoriene)

Sjekk at du er i riktig kunstnergruppe før du begynner å skrive søknaden. Mange av dere har gode fordypningsprosjekter som utøvende musikere eller turnéplaner dere trenger tilskudd til å gjennomføre. Da må dere søke i gruppen “Musikere, sangere og dirigenter”. Komiteen for populærkomponister innstiller kandidater som har gode planer for komposisjon, produksjon eller tekstskriving det kommende året.

2. Hva kan man søke på som populærkomponist?

Du trenger kun å fylle ut ett søknadsskjema for alle stipendordningene (diversestipend og ulike typer arbeidsstipend). Hvis du søker arbeidsstipend, kreves det at midlene brukes til opphavsrelatert virksomhet (komponering/produksjon, fordypning eller skriving av låter/sangtekster).

Send gode lydvedlegg, og husk at det er komposisjon og tekst til musikk dette handler om. Dersom du samarbeider med andre låtskrivere, så prøv å beskriv samarbeidsformen deres og “din andel” i lydfilene du legger ved søknaden. Komiteen vil gjerne lytte til komposisjonene og tekstene dine, og gjerne også til skisser/ demomateriell på kommende prosjekter hvis du har dette tilgjengelig.

Viktig: Skriver du sammen med andre låtskrivere, så husk å informer komiteen om hva du har komponert eller bidratt med i lydfilene du vedlegger.

3. Hva bør jeg søke?

Vi oppfordrer alle populærkomponister og tekstforfattere å i hovedsak søke om arbeidsstipend/ arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere (for søkere under 35 år) og diversestipend. Det er fullt mulig, og lurt, å søke flere stipendtyper samtidig. Huk av for at du søker om både arbeidsstipend og diversestipend når du åpner søknadsskjemaet. Seniorstipend og stipend for etablerte kunstnere er ikke tilgjengelige hvert år, men det lønner seg å i tillegg søke disse om man er innenfor riktig aldersgruppe.

4. Hvilke typer stipender finnes?

 • Arbeidsstipend – Populærkomponister

Aldersgruppe: Alle

Dette er stipendtypen vi anbefaler alle populærkomponister og sangtekstforfattere å søke på. Her hadde komiteen 21 stipender til fordeling i 2022. Komiteen innstiller som regel kun til 1-årige arbeidsstipend, men oppfordrer likevel alle søkere til å søke om flere år (det teller ikke negativt for søknaden, og man kan søke om maks fem år).

 • Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, Populærkomponister

Aldersgruppe: 0-35 år

I denne kategorien hadde stipendkomiteen 6 stipender til utdeling i 2022. Kategorien er for søkere til og med 35 år som kan kategoriseres som nyetablerte i sitt kunstfelt. Er man under 35 år – men er godt etablert – bør man i tillegg søke om vanlig arbeidsstipend. Man kan også søke her om man er over 35 år, dersom man kan argumentere for å være nyetablert.

 • Diversestipend – Populærkomponister

Her hadde stipendkomiteen en samlet pott på til sammen kr 640.000 i 2022

Diversestipend er den andre stipendtypen vi anbefaler alle populærkomponister og sangtekstforfattere å søke på. Man kan søke om maksimalt kr 100.000, og dette stipendet kan man også søke om for å komponere og skrive låter, samt støtte til etablering, kurs, reiser, fordypning, instrumenter, utstyr, markedsføring, konsulentbistand og andre utgifter knyttet til ditt arbeid.

 • Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Stipender av denne typen finnes kun under kunstnergruppa “Komponister”, men stipendene tildeles til alle sjangre både innen populærmusikk og kunstmusikk. Stipendet kan søkes av kunstnere på bachelor- eller masternivå som har fullført og bestått kunstutdanning innen søknadsfristen det året de søker.

 • Arbeidsstipend for etablerte kunstnere, Populærkomponister

Aldersgruppe: 0- 56 år

Denne stipendordningen er for ”kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats”. Søkere til stipend for seniorkunstnere og etablerte kunstnere blir vurdert under samme kvote.

NB: Komiteen for populærkomponister har fire stipendkvoter innen denne stipendtypen, men ettersom stipendet er 10-årig så er ofte disse kvotene tildelt for mange år frem i tid. Vi oppfordrer alle søkere i denne gruppa til å også søke vanlig arbeidstipend.

 • Stipend for seniorkunstnere

Aldersgruppe: 56- 67 år

Søkere til stipend for seniorkunstnere og etablerte kunstnere blir vurdert under samme kvote, men man må være mellom 56-67 år for å søke om seniorstipend.

NB: Stipendkomiteen for populærkomponister har fire stipendkvoter innen denne stipendtypen, men ettersom stipendet er 10-årig så er ofte disse kvotene tildelt for mange år frem i tid. Vi oppfordrer alle søkere i denne gruppa til å også søke vanlig arbeidstipend.

 

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

 

Tvi tvi med søknadene!

Oppdatert oktober 2023