NOPA inviterer til tillitsvalgtsseminar - NOPA
  • EN
  • Kalender 11

NOPA inviterer til tillitsvalgtsseminar

16. - 17. oktober inviterer vi til seminar for tillitsvalgte på Holmen Fjordhotell i Asker.
Fra tillitsvalgtsseminaret på Havna 2016. Foto: Lasse W. Fosshaug
Fra tillitsvalgtsseminaret på Havna 2016. Foto: Lasse W. Fosshaug

ELEKTRONISK PÅMELDING HER

Vi skal diskutere musikkpolitikk og prioriteringer og hvilken rolle du som tillitsvalgt kan spille i foreningen. Det norske repertoaret står fortsatt øverst på NOPAs agenda når foreningen er inne i sitt 79-ende år. Hvordan skal vi arbeide i dag og i morgen for at det norske repertoaret skal bli tatt i bruk? Målet er det samme som i 1937, men virkemidlene forandres stadig. Hvordan kan vi som forening og tillitsvalgte være med på å løfte foreningens viktigste saker?

Vi ønsker å forankre styrets arbeide i medlemsmassen. NOPAs representanter er viktige ressurser, øyne og ører til det som rører seg i bransjen. Vi ønsker innspill til prioriteringer for 2017. I tillegg ønsker vi å bidra til at dere får ny kunnskap og deler kunnskap og erfaringer med NOPA og andre tillitsvalgte. Vi håper du blir med på diskusjonen!

Program

SØNDAG 16. OKTOBER
17:00NOPA på 123. Status pr. oktober 2016.
Planer og prioriteringer i NOPAs arbeid.
18:00Tillitsvalgt i NOPA – Hvilken rolle har du og hvilken rolle tar du i tillitsvalgtarbeidet?
Ved Odd Rune Andersen, ass. bydelsdirektør, bydel Frogner i Oslo og styreleder i Odal Sparebank. Har lang erfaring fra styreverv og styrecoaching og holdt innlegg for NOPAs styre og tillitsvalgte i 2013.
20:30 Middag
MANDAG 17. OKTOBER
10:00 Muligheter og utfordringer i tillitsvalgtarbeidet.
Arbeid i grupper.
11:30Lunsj
12:30NOPA 2017-2020
Hva er de viktigste prioriteringene fremover? Innspill til NOPAs strategiarbeid.
15:30Slutt for dagen.

Med forbehold om mindre endringer.

SEMINAR FOR STYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Rett i etterkant av tillitsvalgtseminaret samles styrets medlemmer og varamedlemmer til årlig styreseminar. NOPAs strategi og prioriteringer for 2017 – 2020 vil stå sentralt i diskusjonen disse dagene. Vi skal bla. diskutere dette:

Styrets arbeid og den enkeltes roller
Strategi/prioriterte arbeidsområder frem mot 2020

Innspillene fra tillitsvalgtseminaret tas med inn i det videre arbeidet.

Tidspunkt : Mandag 17. oktober kl. 16.00 – Tirsdag 18. oktober kl. 15.30


PRAKTISKE OPPLYSNINGER

HVEM ER INVITERT? Medlemmer og varamedlemmer som representerer NOPA, komponister og tekstforfattere i styrer, utvalg, juryer og faggrupper internt i foreningen, eller i andre virksomheter i musikklivet. Se liste over tillitsvalgte i NOPA her: https://nopa.no/andre-tillitsvalgte/

PÅMELDING: Elektronisk påmelding på www.nopa.no innen 1. september.

Å KOMME SEG TIL OG FRA: Tog/flytog til Asker stasjon og taxi til Holmen fjordhotell evt. buss. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

REISESTØTTE: NOPA dekker reisen til/fra seminaret, rimeligste reisemåte må velges. Det er viktig å bestille billett tidlig, slik at det er mulig å få lav pris. Evt. høye reisekostnader skal avklares med NOPAs adm. i forkant av reisebestilling. Bilag sendes inn i etterkant.

KOST OG LOSJI: NOPA dekker overnatting og måltider på hotellet.

KONTAKTPERSON: Tine Tangestuen, Ÿadm. leder Ÿ Telefon: 90136864  E-post:Ÿ tine@nopa.no

ELEKTRONISK PÅMELDING HER