Ta medlemsundersøkelsen! - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Ta medlemsundersøkelsen!

Alle medlemmer og NOPA-tilknyttede er nå blitt invitert til å delta i medlemsundersøkelsen. Les hvorfor du bør svare!
MEDLEMSUNDERSØKELSE
Nå har du muligheten til å være med å påvirke NOPAs satsinger fremover. Ta medlemsundersøkelsen!
NOPAs styreleder, Ole Henrik Antonsen. Foto: Anne Valeur

Kjære NOPA-medlem!

Jeg tror ikke det er noen overdrivelse å si at NOPA er en organisasjon med mange jern i ilden. Vi tilbyr et bredt spekter av medlemstilbud, vi kjemper politisk for opphavernes saker og vi skaper sosiale møteplasser og arrangementer.

I en forening med snart 1500 medlemmer og 500 tilknyttede, ligger det i sakens natur at behovene til den enkelte varierer i stor grad. For administrasjonen og styret er det derfor litt vanskelig å ha oversikt over hva som er viktigst av det vi holder på med og hva som ikke er det. Kort sagt vite hva vi bør prioritere fremover.

Derfor vil vi nå kartlegge behovene til medlemmer og tilknyttede i NOPA. Sammen med Rambøll Management Consulting har vi utarbeidet en undersøkelse som medlemmer og NOPA-tilknyttede vil få tilsendt på epost. Vi har vært opptatt av at undersøkelsen ikke skal bli for omfattende, og tror de fleste vil gjennomføre den i løpet av fem til åtte minutter.

Jeg håper du tar deg denne tiden, som vil hjelpe oss i arbeidet med å gjøre NOPA enda bedre. Husk at det er nå DU har muligheten til å være med å påvirke NOPAs satsinger fremover.

Jeg håper du griper sjansen!

 

Ole Henrik Antonsen

Styreleder, NOPA