Synk til film og TV - NOPA
 • EN
 • Kalender 24

NB: INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN ER UNDER UTARBEIDING!

Inntektsstrømmene for en synkronisering kan skilles i tre deler, der du som opphaver vil motta minst to av disse tre:

 1. Synk-vederlag for opphavsrettighetene
 2. Synk-vederlag for masterrettigheter
 3. TONO-vederlag

Synk-vederlag for opphavsrettighetene er enten regulert gjennom NCB, eller noe du fremforhandler selv. I motsetning til bestillingsmusikk, så er det ikke alle produksjoner som skal lisensieres gjennom NCB for eksisterende musikk.

NCB lisensierer eksisterende låter/ musikk for

 • TV-produksjoner
 • TV-drama innenfor Norden
 • Dokumentarer og kortfilmer uten kinodistribusjon

NCB har på sine nettsider en veldig nyttig priskalkulator der både du og produksjonen kan beregne hva som blir synk-vederlaget til enhver type produksjon.

Se NCBs priskalkulator her

Opphavere/ forlag må selv lisensiere eksisterende låter/ musikk for

 • Spillefilmer
 • Dokumentarer og kortfilm med kinodistribusjon
 • TV-drama med visning utenfor Norden
 • Vignett/ kjenningsmelodi

Synk-vederlag for masterrettigheter vil du motta dersom du selv eier den spesifikke innspillingen produksjonen ønsker å bruke. Plateselskapet ditt er alternativt mottaker av dette verderlaget, med mindre produksjonen ønsker å lage en ny innspilling.

TONO-vederlag blir ikke betalt av produksjonsselskapet, men er en inntekt som vil komme når filmen vises til et publikum. TONO- vederlaget betales av kringkaster, kinoselskap, strømmetjenesten eller annen fremviser av produksjonen. Det er verdt å merke seg at størrelsen på TONO-vederlaget varierer mye ut i fra hvor filmen eller serien vises. Vises en serie i sanntid på TV2 eller NRK vil dette for eksempel gi et høyere vederlag enn om den legges direkte ut på NRKs nettspiller eller strømmetjenester som Netflix og HBO. Ulike land og territorier har også store variasjoner i størrelsen på vederlagene som betales til opphaverne.

Hva bør en synkavtale inneholde?

Når du får en forespørsel fra et produksjonsselskap som ønsker å bruke din låt i sin produksjon, bør du få informasjon om:

 • Hvor mange sekunder av låten skal brukes i filmen? Jo flere sekunder desto høyere vederlag.
 • I hvilken scene/ del av filmen skal låten din brukes? Dersom låten brukes i intro/outro eller i vignett, kan du forvente et høyere vederlag. Du må også kunne godkjenne at innholdet i bildene/ budskapet i filmen er i tråd med dine verdier.
 • Hvor skal filmen distrubueres; kino, TV, nett-TV, festivaler, strømmetjenester, annet? Hvordan synkvederlaget forhandles frem avhenger av dette.

Hva produksjonsselskapet vil kreve fra deg:

Klarering av rettigheter – produksjonsselskapet er avhengig av å få vite hvilke rettighetshavere som eksisterer på verket de ønsker å benytte.

 • Dersom det er flere enn deg som har vært med å skrive låten, bør dere samlet bli enige om hvem produksjonsselskapet skal forholde seg til, og hva dere som opphavere godkjenner på vegne av verket.
 • Dersom du ikke selv eier masterrettighetene til innspillingen, må du videreformidle kontaktinformasjon til plateselskapet som innehar disse.

Det må inn i kontrakten med produksjonsselskapet at de vil sende oversikt over hvilken musikk som brukes til TONO, slik at du får betalt for fremføringen.