Sverre Jensen får Egil Storbekkens Musikkpris 2016 - NOPA
  • EN
  • Kalender 30

Sverre Jensen får Egil Storbekkens Musikkpris 2016

NOPA er stolt bidragsyter til Egil Storbekkens Musikkpris og gratulerer Sverre Jensen med tildelingen for 2016.

Sverre Jensen. Foto: Gjermund Kolltveit.
Sverre Jensen. Foto: Gjermund Kolltveit.

Egil Storbekkens Musikkpris deles ut årlig til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk folkemusikk, særlig innen instrumentbygging, utøving, komponering, forskning og formidling. Prisen er på 25.000 kroner og et kunstverk, og deles ut 10. september.

Sverre Jensen. Foto: Gjermund Kolltveit.
Sverre Jensen. Foto: Gjermund Kolltveit.

Årets vinner, Sverre Jensen, er musiker og instrumentbygger med spisskompetanse på europeisk tidligmusikk og dybdekunnskap om historiske instrumenter og fremføringspraksis. Han har blant annet ledet Schola Instrumentalis ved Universitetet i Oslo og ensemblene Al Andaluz, Kalenda Maya og Aurora Borealis.

Juryen trekker spesielt frem Jensens innsats for rekonstruksjoner og bygging av de eldre norske folkemusikkinstrumenter, spesielt for instrumentbyggegruppen til Gjøvik Spelmannslag, hvor han blant annet har bidratt byggekurs for harpe, lyre og langeleik.

Juryen i 2016 bestod av Bent Åserud, leder, og Ingunn Bjørgo (for NOPA), Eli Storbekken (for familien Storbekken), Geir Egil Larsen og Karl Seglem (for Norsk lur- og bukkehornlag).

Egil Storbekkens Musikkpris ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken.

Prisen deles ut på Tolga, Egils hjembygd, lørdag 10.9. klokka 19:30

 

Juryens begrunnelse

Egil Storbekkens Musikkpris 2016

Musikolog, instrumentmaker, musiker, lærer og inspirator – merkelappene er mange på Sverre Jensen, som er årets vinner av Egil Storbekkens Musikkpris.

Sverre Jensen har utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens lærerskole i forming og i musikk ved Universitet i Oslo. Disse egenskapene som musiker og håndverker blandet med nysgjerrighet og forskertrang gjør ham til en viktig kulturformidler og støttespiller innenfor eldre musikkinstrumenter og nybygging av disse.

Men han er fremfor alt et musisk menneske som like gjerne titter over grensene til andre musikkulturer som at han fordyper seg i sin egen hjemlige musikktradisjon. Med spisskompetanse i Europas tidligmusikk: middelalder, renessanse, barokk og folkemusikk, og med dybdekunnskaper om historiske instrumenter og de forskjellige stilarters framførelsespraksis, har han blant annet ledet Universitetets Schola Instrumentalis, og ensemblet der, Al Andaluz, og gruppene Kalenda Maya og Aurora Borealis.

Felles for ensemblene er at det i musikkarrangementene benyttes et rikt instrumentarium: langeleik, lyrer, harpe, dreielire, kantele, fidle, psalter, div. utgaver av lutt osv. Mesteparten av instrumentene har Sverre Jensen bygget selv.

Hans skikkelighet og anseelse rekker langt utenfor Norges grenser. I 1990 ble han sammen med andre instrumentbyggere fra Europa, invitert til å bygge middelalderinstrumenter etter de modellene som er avbildet på ”Pórtico de la Gloria” i katedralen i Santiago de Compostela, Spania. Hans egen store samling av instrumenter inkluderer naturlig nok mange folkeinstrumenter fra Spania, etter at han studerte flamencogitar og jobbet som gitarist i Málaga.

Som musiker har han turnert med sine forskjellige ensembler i land som Spania, Frankrike, Tyskland, Portugal og Brasil.

Sverre Jensen har utgitt en rekke innspillinger med egne grupper og bidratt på andres prosjekter. I 1985 fikk han Spellemannsprisen med Kalenda Mayas første albumutgivelse.

Han har vært opptatt av norsk folkemusikk, men det er hans innsats med rekonstruksjoner og bygging av de eldre norske folkemusikkinstrumenter som er av helt uvurderlig betydning. Mye av æren for en nyvunnen interesse for å lage og å spille disse kan tilskrives arbeidet til Sverre Jensen. Her må nevnes Instrumentbyggegruppa til Gjøvik Spelmannslag, hvor han på et tidlig tidspunkt kom inn med veiledning og gode råd. Blant annet gjaldt dette byggekurs for harpe, lyre og langeleik.

 

Juryen har bestått av:

Bent Åserud, leder, og Ingunn Bjørgo (for NOPA)

Eli Storbekken (for familien Storbekken)

Geir Egil Larsen og Karl Seglem (for NLB)