• EN
  • Kalender 15

Svarer på spørsmål om verdigapet

Trettebergstuen er skuffet over fremdriften.

2

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Tore Sætre

Kulturminister Trine Skei Grande har blitt bedt om å svare på hvordan hun skal følge opp arbeidet med verdigapet og det nye EU-direktivet som ble vedtatt i mars.

Direktivet pålegger YouTube og Facebook å betale for musikk på lik linje som Spotify. NOPA mener dette vil føre til mer rettferdige forretningsmodeller, og sørge for at komponister og tekstforfattere kan få bedre betalt for innhold på nett. Regjeringen er pliktig til å implementere direktivet innen to år.

Skei Grande har nå svart skriftlig på spørsmålet, og sier blant annet:

«Jeg er klar over hvordan disse spørsmålene berører kunstnere på flere kunstfelt, og kunstnermeldingen vil blant annet omtale hvordan digital utvikling og globalisering endrer betingelser for kunstneres produksjon, formidling, bruk og økonomi,» skriver hun i svaret sitt.

Videre skriver hun at implementering vil skje i tett kontakt med de nordiske landene, og at det skal vurderes hvordan direktivene kan gjennomføres i norsk rett.

Les hele svaret her.

KAN IKKE LEVE AV STORTINGSMELDINGER

Spørsmålet til kulturministeren kom fra Anette Trettebergstuen (Ap), medlem i familie- og kulturkomiteen. Trettebergstuen mener det er skuffende at regjeringen ikke er kommet lengre i arbeidet.

– Å tette verdigapet har lenge vært en viktig sak for rettighetshaverne. Det dreier seg om noe så enkelt som å sikre kunstnerne inntekter når deres verker tas i bruk på digitale plattformer. Dette må prioriteres, for kunstnere kan dessverre ikke leve av stortingsmeldinger, sier Trettebergstuen, og fortsetter:

– Vi vet jo også at Norge er i verdenstoppen når det gjelder bruk av digitale strømmetjenester og nett. Da kan vi ikke vente på samkjøring med de andre nordiske landene, men sikre at kunstnernes rettighetene ivaretas raskt. Minner også om at Sverige og Finland var to av landene som stemte mot forslaget, sier hun.

Les også: Musikkbransjens mareritt er over

kampen ikke over

Verdigapet var en av NOPAs tøffeste kampsaker i året som gikk. For NOPA er det nå viktig å følge opp arbeidet til Kulturdepartementet og sørge for at det kommer en egen bestemmelse åndsverkloven som regulerer verdigap-problematikken.

Vi ønsker ikke en svakere ordlyd enn den som fremgår av direktivets artikkel 17, som krever at tjenester som YouTube og Facebook betaler for musikk.

– Det er veldig fint å se at medlemmer i Stortingets familie- og kulturkomité fortsatt er engasjerte i dette arbeidet. Vi har hatt god dialog med alle i komiteen, som har vært helt vesentlig i dette arbeidet, sier styreleder Ingrid Kindem.

– NOPA skal følge opp dette arbeidet og ikke gi oss før vi ser en bestemmelse som sørger for rett til rimelig vederlag – også når musikk brukes på nett, sier Kindem.

Det blir også viktig å følge opp komiteens medlemmer når Stortinget kommer på banen i forbindelse med innlemmes av direktivet gjennom EØS-avtalen.