– En stor seier for kunstnerne

NOPA fikk gjennom sine krav til den nye åndsverkloven.

I flere år har NOPA kjempet for at opphavernes stemmer skulle bli hørt i arbeidet med ny åndsverklov. Vi ønsket en lov som styrket kunstnernes rett til å få rimelig betalt og som anerkjente at vi ofte er den svake part i avtaleforhold.

– Dette er en stor seier. Ikke bare for dagens kunstnere, men også for fremtidens kunstproduksjon, sier styreleder Ingrid Kindem.

– Jeg vil bare si 10–0, sier Jon-Willy Rydningen, 2. nestleder i NOPA.

Gjennom kampanjen Åndsverkloven2018 har NOPA, sammen med artistene, filmskaperne, skuespillerne og designerene, fremmet kunstnernes krav til den nye åndsverkloven. NOPA har også levert høringssvar, deltatt på høringer, skrevet debattinnlegg og hatt flere møter med familie- og kulturkomiteen.

– Det har vært en krevende kamp i mange år, og derfor er veldig deilig at vi har fått gjennom kravene våre, sier Kindem.

Stortinget skal stemme over forslaget 15. mai.

FEST FOR ÅNDSVERKLOVEN: Det ble feiring på Kunstnernes Hus 8. mai da komiteens innstilling til ny åndsverklov ble klart. Flere av komitémedlemmene deltok på feiringen. Foto: Marthe Vee

Vi oppsummerer de viktigste punktene i loven her:

Paragraf 71

Vi er veldig glade og lettet over at familie- og kulturkomiteen valgte å ikke innføre den mye omtalte § 71. En lovfesting av bestemmelsen ville ført til en svekkelse av kunstneres forhandlingsposisjon i avtaleforhold. Det kunne potensielt medført en betydelige inntektstap for kunstnerne til fordel for arbeids- og oppdragsgivere.

Spesialitetsprinsippet

Spesialitetsprinsippet er helt nødvendig, og grunnleggende for at rettighetshaveren ikke skal overdra flere rettigheter enn de som arbeids- eller oppdragsgiver tydelig har spesifisert.
Det er derfor fint å se at komiteen understreker at en lovfesting av spesialitetsprinsippet innebærer en tydeliggjøring som er ment å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere i uklare avtaleforhold. Spesialitetsprinsippet skal vektlegges som moment der opphaveren er den svake part i avtaleforholdet eller har en nær personlig tilknytning til verket.

Rimelig vederlag

Endelig blir retten til rimelig vederlag lovfestet! Vi er svært fornøyde med å se at komiteen ber regjeringen utrede en tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag. Å gi kunstnere en mulighet til å lempe avtaler med utgangspunkt i § 69 vil være avgjørende for mange som har sett det som umulig å gå til domstolene med en tvist på grunn av kostnadene en slik prosess innebærer.
Videre er vi positive til at komiteen merker seg at vurderingen av retten til rimelig vederlag vil kunne bli endret dersom Europakommisjonens forslag til nytt opphavsrettsdirektiv blir vedtatt. Dette innebærer at etterfølgende forhold vil kunne inkluderes i vurderingen av hva som bør anses som rimelig vederlag.

Klasseromsdoktrinen

Selv om vi helst skulle sett at regelen hadde blitt revidert i sin helhet, er vi positive til komiteens forslag om å justere bestemmelsen dersom det viser seg at bruken utvikler seg slik at den skader rettighetshavernes interesser på en urimelig måte. Videre er det positivt at komiteen viser til kunstnerorganisasjonenes bekymring om at en lovfesting av bestemmelsen kan føre til fremtidige inntektstap ved at skoleeiere slutter å inngå avtalelisenser. 

Verdigapet

Til slutt er vi lettet over at Stortinget har anerkjent problemet rundt verdigapet – altså at rettighetshavere ikke blir kompensert for musikken som blir brukt på YouTube og Facebook. Det er flott å se at Stortinget vil be regjeringen om å fortløpende vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at verdigapet lukkes. Vi trenger en bestemmelse inntatt i loven som fastslår at nettjenester som YouTube og Facebook må inngå rettferdige lisensavtaler med opphavere. En slik bestemmelse vil være med på sikre inntektsstrømmen til kunstnerne for innhold som lastes opp av brukere. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder digitalisering og streaming-mønster og vi må derfor gå foran som godt eksempel. En lignende bestemmelse utarbeides også i forbindelse med opphavsrettsdirektivet 

 

Del dette innlegget

Tilbake til toppen