Statens kunstnerstipend - NOPA
 • EN
 • Kalender 14

Statens kunstnerstipend

Brev fra komiteen for populærkomponister

d857b3a2-0a14-4af7-bf07-621823adc239-1
Utvalget for statens stipend 2015

Listene over årets stipendtildelinger ble publisert i forrige uke. Komiteen for populærkomponister behandlet 203 søknader, og vi kan gratulerer 38 komponister og /eller forfattere av tekst til populærmusikk med arbeids – eller diversestipend.

Noen av dere er stolte og glade for å ha fått stipend, mens mange av dere er skuffet over å ikke bli tildelt noe i år. Vi har lånt ideen fra komiteen fra billedkunstnere om et åpent brev som forklarer dere søkere eller dere som vurderer å søke hvordan komiteen arbeider med behandling av søknader og hva som legges til grunn for innstillinger og avslag.

Komiteen for populærkomponister

Komitéarbeidet er omfattende, krevende og innebærer et stort ansvar. Vi er ydmyke ovenfor oppgaven og legger ned mange arbeidstimer i forvurdering av søknader og i komitémøter. Komiteen for populærkomponister er satt sammen av NOPA; NOPAs valgkomité innstiller kandidater til komiteen og kandidatene blir valgt av NOPAs generalforsamling.

Ulik bakgrunn: 

Komiteens medlemmer er komponister og forfattere av tekst til musikk. Vi fem komitémedlemmene representer forskjellige utrykk og sjanger, til sammen har vi en bred musikkfaglig kompetanse. Kategorien populærmusikk favner en stor bukett musikalske sjangre som: pop og rock, jazz, vise, folkemusikk, filmusikk, heavy metal, worldmusic, techno, rap og musikk til dataspill for å nevne noen. For å gjøre en god jobb som komitémedlem må vi ha kunnskap til å se kvaliteter i alle kategorier.

Slik jobber vi:

Vi forbereder oss til komitémøtet ved å lese og lytte oss gjennom søknadsbunken for å «bli kjent» med kandidatene. Dette arbeidet starter i midten av desember da vi får tilgang til alle søknadene i en nettportal hos Norsk kulturråd. Hvert komitémedlem går gjennom alle søknader med vedlegg. Opplastede musikk eksempler kan strømmes direkte i portalen. Vi har et eget system i portalen som skal hjelpe oss til å gjøre en egenvurdering på kammerset. I januar vi har det omfattende plenumsmøte som går over minimum 4 hele arbeidsdager hvor hele komiteen innstiller kandidater i felleskap.

Vi får mange søknader, mange av dem fra svært gode kandidater som vi gjerne skulle gitt stipend. Komiteen har derfor en stor og utfordrende jobb når vi skal diskutere oss frem til de endelig kandidatene. Utvelgelsesprosessen skjer etter at vi sammen har vurdert alle kandidatene og søknadene i plenum.

Når vi har innstillingslisten er klar begynner jobben med å skrive begrunnelser for hver kandidat. Vi argumenterer for innstillingene på bakgrunn av komiteens vurdering av kunstnerskap gjennom historikk og potensiale, og på bakgrunn av komiteens vurdering av skisserte prosjekter for stipendperioden.

For å sikre en lik og rettferdig behandling av alle søknader har vi laget noen uformelle retningslinjer for hvordan vi jobber og hva vi legger til grunn når vi vurderer søknader:

 • Komiteens vurdering av kunstnerskap og planer for prosjektperioden legges til grunn for alle innstilinger.
 • For å sikre en rettferdig behandling av alle kandidater vurderes de utelukkende på bakgrunn av søknaden med vedlegg, altså vektlegges ikke komitémedlemmenes eventuelle kjennskap til de ulike kandidatenes arbeid.
 • Kandidater som nylig har mottatt arbeidsstipend vil vanligvis nedprioriteres til fordel for kandidater som ikke har blitt tildelt stipend nylig. Dette fordi det er få stipender og mange gode kandidater. Av samme grunn tildeles arbeidsstipendene sjelden i flere år av gangen. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne nyte godt av ordningen, men understreker at komiteens vurdering av kandidatens kunstneriske planer og kvalitet selvsagt ligger til grunn for alle innstilinger.
 • Komiteen etterstreber god sjangerspredning, geografisk spredning, aldersspredning og kjønnsbalanse i tildelingene.

Råd til søkerne

Etter årets komitéarbeid har vi følgende anbefalinger til dere som kvalifiserer til å søke statens kunstnerstipend for populærkomponister:

 • Søk! Du har alt å vinne. Vi ønsker oss enda flere gode søknader. Komiteen ser at det er flere som søker år etter år, mens det er mange som aldri søker. Det sier seg selv at sjansen får å bli tildelt stipend er størst for de som søker år etter år.
 • Søk alle stipendtypene du kan søke! De siste årene har det ikke vært stipender for etablerte – eller seniorkunstnere innen populærkomposisjon. Samtidig har vi fått flere veldig gode søknader til disse stipendene. Det er fryktelig synd å måtte avslå kandidater som trenger og fortjener stipend fordi de har søkt en kategori der det ikke er stipender, mens de med omtrent samme søknad kunne fått innvilget stipend om de hadde søkt en annen stipendtype, for eksempel vanlig arbeidsstipend.
 • Les utlysningsteksten og kriterier grundig før du skriver søknaden. Vær presis og tydelig i dine formuleringer. Gå ut fra at komiteen ikke kjenner til ditt kunstnerskap. Pass på at alle nødvendige opplysninger er med. Søknadsbunken er stor og det er ikke mye tid til å gå gjennom hver søknad.
 • Forfattere av tekst til musikk kan også søke stipend for populærkomponister. Vi vil gjerne se flere rene A-er i søknadsbunkene våre!
 • Sjekk at du er i riktig kategori før du begynner å skrive søknaden. Mange av dere har gode innspillingsprosjekter eller flotte turnéplaner dere trenger tilskudd til å gjennomføre. Da må dere søke andre komiteer. Vår jobb er å innstille til populærkomposisjon eller tekst til musikk og da må vi innstille kandidater som har gode komposisjons/tekstrelaterte prosjekter for det kommende året. I tillegg til komiteen for populærkomponister finnes det en komponistkomité som favner klassisk og moderne komposisjon. Det finnes også en komité for musikere, sangere og dirigenter hvor en kan søke stipend som utøvende musiker.
 • Send gode lydvedlegg: én ting er å lese om deres kommende prosjekter, men husk at det er komposisjon og tekst til musikk dette handler om. Vi vil gjerne lytte til komposisjonene og tekstene deres og selvsagt til skisser / demo materiell på kommende prosjekter hvis dette foreligger. Vi sitter hvert år med kandidater som vi syntes virker interessante, men som vi ikke klarer å finne noe musikk av. Da er det vanskelig å vurdere kunstnerskapet.

 

Komiteen besto i 2015 av Elin Furubotn, Kate Havnevik, Aslak Hartberg, Mathias Eick og Julian Berntzen (leder). Noen av oss håper å fortsette til neste år mens andre nå er ferdige med sin tilmålte periode. Det har vært et inspirerende og givende arbeid så langt, og de av oss som skal fortsette håper å kunne få innblikk i nye kunstnerskap gjennom en enda større bunke solide søknader i 2016.

 

På vegne av komiteen,

Julian Berntzen og Silje Kulien (sekr.)