SPØRRESKJEMA OM FORLAG OG NOTER - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

SPØRRESKJEMA OM FORLAG OG NOTER

NOPA og NKF er i forhandlinger med Kopinor om fordeling av inntekter for kopiering av trykte noter. Kan du gi oss dine innspill?

Vi vet at komponister i dag leverer et mer trykkeklart notemateriell til forlagene enn de gjorde på midten av 80-tallet da fordelingsnøkkelen mellom forlag og opphavere opprinnelig ble satt. I dag deles kopivederlag 50/50 mellom forleggere og opphavere, mens det på andre områder deles fra 25/75 til 40/60 i opphavernes favør. Noteforlag har kunnet hente inn en større andel av inntektene enn for eksempel bokforlag, fordi forlagene historisk har hatt et større arbeid med å klargjøre materialet til publisering. Gitt den teknologiske utviklingen som har vært, mener vi det er grunn til å endre fordelingsnøkkelen i favør av komponistene, og bringe den mer på linje med de andre opphavergruppene.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne korte undersøkelsen, slik at vi kan bruke våre medlemmers erfaringer inn i forhandlingene.

Spørreskjema om forlag og noter

Personlige opplysninger

Jeg er medlem i
Har du forlagsavtale?

Arbeidsfordeling mellom komponist og forlag

Hvordan leverer du materiale?

Hvor stor andel av forarbeidet gjøres av komponisten/ deg?
Hvilken del av arbeidet gjør du?
Hvilken del av arbeidet gjør forlaget?
På hvilken måte selges notene digitalt?
Er det mer arbeid knyttet til utgivelse av verk i sangbok enn i rene noteutgivelser?
I dag deles kopivederlag 50/50 mellom forleggere og opphavere til noter og sangtekst, mens det på andre forlagsområder deles fra 25/75 til 40/60 i opphaverens favør. Synes du andelen opphaver får er:

Vi ønsker oss eksempler på partitur slik de ble levert til forlaget og slik de ser ut på trykk. Dette er for å vise graden av ferdigstillingsarbeid fra forlagets side. Har du eksempler som kan sendes dersom det er behov for det?
Max. file size: 40 MB.