Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Hva har du krav på?
Nett

Svært mange av NOPAs medlemmer opplever i disse dager at oppdrag avlyses på grunn av situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset.

Vi er utrolig glade for at selvstendig næringsdrivende og frilansere er inkludert i den siste krisepakken til regjeringen. NOPA følger tiltakene tett og spiller inn til politikerne hva våre medlemmer trenger akkurat nå og i tiden fremover.

Hva skjer hvis jeg går uten inntekt som selvstendig næringsdrivende/frilanser?

Den nye ordningen gir selvstendig næringsdrivende rett til dagpenger fra dag 17 etter bortfall av inntekt. Da kan du få 80 prosent av inntekten din fra NAV, begrenset til opp mot 6 x folketrygdens grunnbeløp (ca. 600 000).

Som følge av krisen kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

Hvordan vil dette fungere i praksis?

Regjeringen jobber videre med kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere, ifølge NRK. NAV oppdaterer sin informasjon kontinuerlig, og svarer på spørsmål rundt rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Du finner informasjonen her.

Hva med sykepenger og omsorgspenger for deg som har barn?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får nå rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

Sykepenger: https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger

Omsorgsdager: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger

Må jeg betale forskuddsskatt?

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Les mer.

Les mer:

Dagpenger/permittering: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering