Sommerhilsen fra styreleder - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Sommerhilsen fra styreleder

Livet er i ferd med å vende tilbake.
Ole Henrik Antonsen m Foto Anne Valeur
Foto: Anne Valeur

Selv om heller ikke 2021-utgaven av sommeren blir helt normal, er livet slik vi kjente det før 12. mars 2020 sakte men sikkert i ferd med å vende tilbake. Et konkret bevis er at det blir litt vanskeligere å finne en tid som passer for alle når NOPA skal ha møter.

Folk er faktisk ute og spiller!

Fredag ettermiddag fikk det nye styret endelig konstituert seg etter generalforsamlingen i slutten av mai. Kate Havnevik fortsetter som 1. nestleder, mens Samsaya Sampda Sharma overtar etter Tove Bøygard som 2. nestleder. Dette gir oss igjen et meget sterkt styreutvalg, og jeg gleder meg stort til å komme i gang med arbeidet til høsten.

Denne våren har mye dreid seg om to forslag til vedtektsendringer i TONO. Responsen har vært enorm, og det har aldri tidligere vært så mange deltakere på et årsmøte i TONO som det var 8. juni. Dessverre sviktet teknikken, så avstemmingen og valg ble utsatt til et nytt møte i slutten av september.

For å få gjennom vedtektsendringene trenger vi 70% av stemmene i årsmøtet. Dersom alle NOPA hadde vært i kontakt med på forhånd møtte opp og stemte som de sa de skulle gjøre, ville vi klart dettes med inntil 410 deltagere i årsmøtet.

Nå får vi aldri vite helt sikkert hvordan avstemmingen hadde gått, men det er grunn til å tro at vi var svært nærme. Det er uansett på det rene at et stort flertall stemte – eller forsøkte å stemme – for NOPAs forslag. Dette er i seg selv et signal som TONOs styre må ta med seg videre. Vi håper selvfølgelig å lykkes i å mobilisere enda flere til det ekstraordinære årsmøtet i slutten av september, slik at forslagene blir vedtatt.

De som deltok 8. juni fikk høre at NOPA hadde avvist et omforent forslag, med krav om 2/3 flertall både i årsmøtet (vedtektsendringer), og i styret i saker om fordeling og kulturelle midler. Et slikt forslag til kompromiss ble signalisert, men aldri konkretisert.

Nå får TONOs styre en uventet ekstra mulighet til å komme til enighet. Dersom viljen blant de ulike partene er så stor som vi fikk høre 8. juni, burde et forslag til et omforent vedtak ligge på bordet før vi skriver september.

NOPA vil i så fall vurdere dette nøye.

Det viktigste for oss er viljen til samarbeid i TONOs styre framover. Det er lett å være enig i at store og viktige avgjørelser skal være bredt forankret, men det er også viktig å ha i mente hvordan TONOs styre er satt sammen. «Bredt forankret» er i så måte et relativt begrep.

Husk derfor at i september er det mer enn én viktig stemme som skal avgis.

God sommer!