Søk midler fra EU-programmet Kreativt Europa - NOPA
  • EN
  • Kalender 11

Søk midler fra EU-programmet Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.
Kreativt Europa
Kreativt Europa

 PROSJEKTENE SKAL BIDRA TIL Å:

  • Styrke kulturlivets evne til å arbeide internasjonalt
  • Øke sirkulasjon av kunstnere, aktører, kulturelle/kreative produksjoner og produkter
  • Bidra til innovasjon i kunst- og kulturfeltet
  • Bidra til publikumsutvikling

Små prosjekter har minimum tre europeiske partnere og kan søke opp til 200 000 Euro (inntil 60 % av totalbudsjettet).

Store prosjekter har minimum seks europeiske partnere og kan søke opp til 2 000 000 Euro (inntil 50 % av totalbudsjettet).

Årets utlysning finner du her – og fristen for å søke om tildeling i 2016 er 23. november.

Mer informasjon finner du her

Praktiske råd kan du finne her

Frister og informasjon om europeiske nettverk og plattformer legges ut så snart det er klart.

VEILEDNING

I forbindelse med utlysningen for internasjonale samarbeidsprosjekter, vil vi arrangere åpne dager, hvor din organisasjon kan booke deg inn for et veiledningsmøte for å diskutere ditt prosjekt.

Aktuelle datoer er 12. oktober, 19. oktober og 2. november. Ta kontakt for å avtale et tidspunkt.

KONTAKT

Kulturrådet er offisielt kontaktpunkt i Norge for kulturdelen av Kreativt Europa. Har du ytterligere spørsmål rundt søknadsprosessen eller programmet, eller ønsker du veileding av ditt prosjekt, ta kontakt med Thea Breivik eller Anne Margrethe Lund.