Slik skriver du en god søknad! - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Slik skriver du en god søknad!

Viktige tips og info til deg som skal søke Fond for lyd og bilde 2. september.
fflb med ramme web

Førstkommende søknadsfrist for alle ordninger i Fond for lyd og bilde er 2. september 2022 kl. 13:00. Søknadsskjemaet for ordningene under Prosjektstøtte åpnes én måned før fristen.

Gå hit for å søke! 

 

De tre ordningene under prosjektstøtte som er mest relevante for musikkfeltet er:

Prosjektstøtte MUSIKK: Her kan du søke om tilskudd til komponering/ låtskriving, konserter og turnévirksomhet. Omfatter ikke innspilling og produksjon av musikk. Da må du søke Prosjektstøtte Fonogram.

Prosjektstøtte TEKST: Her kan du søke om tilskudd til å skrive låttekster/ tekst til musikk. Ordningen gir også tilskudd til manusutvikling for audiovisuelle produksjoner eller scene.

Prosjektstøtte FONOGRAM: Innspilling, produksjon og formidling av et framtidig album eller singler (enkeltsingel eller en serie singler med samme artist).

Litt om innholdet i søknaden

Prosjektbeskrivelse ( maks 5000 tegn, og gjerne kortere)
Beskriv prosjektets innhold, hvem som er knyttet inn i prosjektet samt konkrete planer for gjennomføringen. Prosjektbeskrivelsen skal omtale vesentlige sider av prosjektet, som har betydning for den totale vurderingen. Ta særlig med opplysninger som ikke er lagt inn andre steder i søknadsskjemaet. Det må være samsvar mellom prosjektbeskrivelsen og budsjettet i søknaden. Du kan ikke bare henvise til et vedlegg, men må skrive en prosjektbeskrivelse inn i feltet. En mer omfattende prosjektbeskrivelse, kan eventuelt vedlegges som et tillegg. OBS Skriv kort i prosjektbeskrivelse hva de ulike lydvedlegg eller tekstvedlegg er og hva som er deres relevans for den konkrete søknaden.

Kunstnerisk målsetting (maks 4000 tegn, og gjerne kortere)
Beskriv kort den kunstneriske målsettingen for prosjektet du søker tilskudd til. Kunstnerisk målsetting handler om kunstnerisk grep og valg som tas og er gjerne kortere enn prosjektbeskrivelsen.

Gjennomføringsplan
Her kan du føre opp planlagte prosjektperioder og hovedaktiviteter. Angi prosjektperiode ved å sette inn datoer for forventet prosjektoppstart og prosjektslutt. Angi de ulike aktivitetene under hver prosjektperiode. Det kan ikke søkes om midler for å dekke utgifter til tiltak som allerede har skjedd før søknadsfristen. Skjemaet vil teknisk ikke tillate deg å legge inn oppstartsdato før den dagen du sender inn denne søknaden. Dersom perioden skal omfatte tidligere aktiviteter må det legges inn i kommentarfeltet og begrunnes.

Noen ekstra tips 

• Informasjon i søknaden og vedlegg skal gi et best mulig grunnlag for å vurdere det kunstneriske prosjektet man søker tilskudd til.

• Få noen som ikke er involvert i prosjektet til å lese gjennom prosjektbeskrivelsen på forhånd for å teste ut om noe kan være uklart.

• De som vurderer søknadene går gjennom mange søknader. Det er lurt at søknaden er tydelig om det konkrete prosjektet og hva det søkes om tilskudd til. Legg kun ved materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner.

• Vedlegg og søknaden samlet sett er vurderingsgrunnlaget til de som vurderer søknadene og er satt som obligatoriske av en grunn. Husk alle vedlegg som etterspørres i søknadsskjemaet.

• CV eller omtale av de viktigste medvirkende i .pdf-format er obligatorisk vedlegg i søknad til alle ordninger i Fond for lyd og bilde. Les om de konkrete krav til vedlegg av lydfiler, tekster eller visuelle vedlegg på hver enkelt tilskuddsordning.

• Nettlenker må peke direkte til det aktuelle materialet og søker må være tydelig på hva det lenkes til. Fagutvalg i Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider. Sjekk at nettlenker er aktive og husk å oppgi riktig passord hvis lenken er passordbeskyttet.

• Lenker til skydelingstjenester som f. eks Dropbox eller Google Drive skal ikke benyttes.

• Fond for lyd og bilde har kun anledning til å delfinansiere kunstprosjekter. Det er derfor viktig å vise hvilken annen finansiering man har budsjettert med, om man har søkt andre tilskuddsordninger til dette prosjektet og hvilke midler som eventuelt er bekreftet eller ubekreftet på søknadstidspunktet. Det er vanlig å vise at man tar risiko i eget prosjekt ved å legge inn egeninnsats på inntektssiden.

Søknadshjelp fra NOPA

Husk at du kan få søknadshjelp av oss i NOPA. Send en e-post til chi@nopa.no / trine@nopa.no og de vil ta kontakt med deg på telefon eller e-post. Ta kontakt i god tid før fristen! Les mer her.