Sjekkliste for komponister for en AV-produksjon - NOPA
 • EN
 • Kalender 04

Budsjett

Det er viktig å få avklart om honoraret som tilbys er honorar for komponeringsarbeidet til komponisten, eller om det er en «pakkepris» for ferdig innspilt musikk inkludert studioleie, honorar til musikere/orkester, innspillingskostnader etc.

Andre spørsmål som kan hjelpe deg til å forstå produksjonen og hvilke forhandlingsmuligehter du har:

 • Hva er musikkbudsjettet?  (låter, score, annet – du kan også prøve å finne ut hva totalbudsjettet til hele filmen er)
 • Skal orkester /musikere/ studio dekkes av komponistens honorar? (Her bør komponisten ha laget et budsjett som synliggjør produksjonskostnadene)
 • Betaler produksjonen NCB-vederlag? (I Norge er NCB-vederlag en presedens dersom en ikke har undertegnet avtale som sier noe annet)
 • Musikk laget spesifikt til trailer og markedsføring: går dette av markedsføringsbudsjett, eller må dette dekkes av komponisthonoraret?
 • Når utbetales honorar? I hvor mange deler?

Se NOPAs forslag til musikkbudsjett for film, TV og andre AV-produksjoner (lenke)

Rettigheter

Hva foreslår produksjonen med tanke på fordeling av rettigheter?

 • Publishing: Her er det vanlig at produksjonsselskapene ber om 1/3 i Skandinavia og ½ i resten av verden
 • Masterrettigheter: Det er vanlig at filmselskapet eier dette dersom de har dekket kostnadene for innspillingen. Etter 5-7 år kan man som regel bruke musikken i andre produksjoner, men ikke selve innspillingen.
 • Utgivelse av soundtrack – hvem gjør hva?
 • Har bestiller en begrenset bruksrett til musikken du har laget i forhold til territorier og tidsperiode? Finn ut hva bestiller foreslår med tanke på hvor produksjonen skal distribueres, og hvilken tidsperiode kontrakten gjelder for. Begrensede bruksrettigheter for territorier og år er fordelaktig for komponisten med tanke på potensialet for ekstra inntekter, og dersom produksjonen foreslår alle territorier i all evig tid så bør dette kompenseres for i honoraret.

Bestilling

Sett deg inn i hva den konkrete bestillingen er, og produksjonens omfang og tidsfrister:

 • Hva skal leveres? Er det ferdig mikset musikk, og hva innebærer dette for komponisten av ekstra kostander?
 • Hvor mange minutter musikk skal leveres? Står ofte i kontrakten, ha en dialog med produksjonsselskapet om dette.
 • Hva forventes av instrumentasjon/sound? Orkester? Ensemble? Elektronisk?
 • Produksjonsplan:
  • Hva er produksjonens tidsplan?
  • Når får komponist råklipp?
  • Når får komponist ferdig låst klipp?
  • Når skal første utkast leveres?
  • Når skal ferdig musikk leveres?
  • Når er lydmiks av filmen?

Hvordan vil du få betalt når filmen vises?

Dette er et spørsmål som er mer og mer aktuelt å sette seg inn i. Fremføringsvederlaget en mottar gjennom TONO for en film som vises på kino eller lineær TV er på et mye høyere nivå enn dersom produksjonen vises på en strømmetjeneste. Det er ikke sikkert du klarer å forhandle opp honoraret med utgangspunkt i at fremføringsvederlaget kommer til å bli lavt, men det kan være en viktig faktor for om du ønsker å takke ja til oppdraget.