Seminar: Kan kunstig intelligens brukes i låtskriverprosessen? - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Seminar: Kan kunstig intelligens brukes i låtskriverprosessen?

Se opptaket av seminaret og lær mer om hvordan K.I transformerer låtskrivingen.
video grab morten 2
Foto: Frank Michaelsen

På scenen møtte vi forskere, musikere og låtskrivere som fortalte om de konkrete bruksområdene kunstig intelligens hadde i skapelsen av musikk. Vi fikk til og med oppleve noen eksempler underveis!

NOPA legger stor vekt på at opphavspersoner skal få sin rettmessige andel av inntektene når teknologiselskaper benyttet kunstnernes verk for å trene K.I.-modeller. Vi fikk en oppdatering om hvordan NOPA aktivt arbeider politisk både nasjonalt og internasjonalt med disse problemstillingene.

Del 1- Hva kan AI gjøre for musikken i dag, og hvordan ser det ut i fremtiden? Erfaringer, eksempler og muligheter.

  • Peter Baden, musiker og komponist
  • Bernt Isak Wærstad, Interdisiplinær kunstner, musiker og produsent. Lektor og underviser ved NTNU, UiO og NMH
  • Lars Monstad, KI-forsker ved UiO
  • Torgny Amdam, nestleder i NOPA og debattens ordstyrer

 

 

Del 2 – Hva kan AI gjøre for musikken i dag, og hvordan ser det ut i fremtiden? Erfaringer, eksempler og muligheter.

  • Dr. Maya Ackerman, Generative AI pioneer, tech innovator and professor
  • Torgny Amdam, nestleder i NOPA og debattens ordstyrer

Del 3 – “Hva er de etiske og opphavsrettslige problemstillingene relatert til bruk av KI i musikk?»

Kunstnerorganisasjonene mener at opphavere skal få sin del av inntektene når teknologiselskapene har brukt kunstneres verk til å trene modeller for kunstig intelligens. Hvordan skal vi få det til?

  • Astrid Storrusten, Generalsekretær i Dramatikerforbundet
  • Ole Henrik Antonsen, Styreleder i NOPA – Torgny Amdam, nestleder i NOPA og debattens ordstyrer