Såkornmidler skal fordeles

NOPAs arbeids- og reisestipend deles ut i slutten av juni.

Det er Sakkyndig råd som behandler søknadene til NOPAs såkornmidler – arbeids- og reisestipend. De leverer en innstilling til NOPAs styre, som tar en endelig bestluning.

I denne runden har vi sett en kraftig økning i antall søknader – til 142 søknader. Av disse er 27 sendt inn av kvinnelige medlemmer. Fem søknader er sendt inn av rene tekstforfattere.

Sakkyndig råd besto av medlemmene Åshild Watne, Dagfinn Nordbø samt varamedlemmer Elisabeth Aanje og Margaret Berger.

– Det er en fantastisk stor mengde søkere. Og det er veldig høy kvalitet og bredde i søknadene – både i sjangre og i aldersgrupper, sier komitéleder Åshild Watne.

– Det som er synd er at vi ikke kan gi til alle kvalifiserte, og det er beklagelig, sier hun.

De som har søkt vil få beskjed i slutten av juni, etter styremøtet.

NOPA har tre søknadsfrister for sine såkornmidler: 15. februar, 15. mai og 15. september. Du kan lese kriteriene for såkornmidler her.

De som sitter i Sakkyndig råd er Åshild Watne, Hans Mathisen, Dagfinn Nordbø og Sandra Kolstad. Varamedlemmer er Margaret Berger, Mads Lie Skåre, Elisabeth Aanje, Ronny Wikmark, Ellen Andrea Wang og Javid Afsari Rad. Sakkyndig råd velges av generalforsamlingen.

Del dette innlegget

Tilbake til toppen