Prøysenpriser til Kari Stai, Karpe og Ingrid Bjørnov - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Prøysenpriser til Kari Stai, Karpe og Ingrid Bjørnov

Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor genrene som forbindes med Alf Prøysen.
Prøysenprisene 2022 kollasj
I 2022 gikk prisene til Kari Stai, Karpe og Ingrid Bjørnov. Foto: Frank Michaelsen

Teskjekjerringprisen: Kari Stai

Foto: Karstein Grønnesby

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Fra juryens begrunnelse:

Som forfatter, illustratør og billedkunstner har vinneren siden 2008 gledet barn for i alle aldre med sine fargerike, stilistiske og ikke minst humoristiske bøker.  

Med et effektivt språk, stram struktur og mye humor inviteres små og store til å reflektere over menneskelige problemstillinger.  

I likhet med Alf Prøysen er årets vinner brennende opptatt av barnet. I et intervju fikk hun en gang spørsmål om hva som dreiv henne: 

«Jeg elsker å tegne! men jeg liker også effekten det gir, at bøkene kan være med på å påvirke. Målet er å bidra med noe som barn kan kjenne seg igjen i, som kan hjelpe dem med å sortere tanker. Det er en drivkraft, det kjennes som en viktig samfunnsoppgave og en stor livsoppgave.» 

Prøysenprisen: Karpe

Foto: Karstein Grønnesby

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Fra juryens begrunnelse:

De er så ambisiøse, så kompromissløse og det virker som de lar deres kreativitet bare rulle på hemningsløst og lar det ta de retningene det tar, men likevel klarer de på et vis å holde en stø kurs og et uttrykk som er umiskjennelig.  

Haugevis av ungdom fra små og store bygder og byer rundt om kring i landet har kjøpt billetter til showene dere. Betydningen til denne gruppen i den norske, unge kulturen i 2022, er helt udiskutabelt imponerende stor. Og ikke minst fordi de bidrar til å gi barn og unge, men også voksne med flerkulturell bakgrunn, minoriteter og folk med innvandrerbakgrunn en stemme. Og når man føler man har en stemme i et samfunn så føler man en økt tilhørighet og mindre ensomhet. Slike felleskapsfølelser er med på å skape mer toleranse og mindre fremmedfrykt.  

Dette er musikkens kraft og helt i Alf Prøysens ånd. Det finnes nå en ung generasjon nordmenn som kan sin Lille Måltrost, Nøtteliten og Teddybjørnens vise, men de synger også Salmalaks og Toyota’n til Magdi! Vi er imponert! 

Alf Prøysens ærespris: Ingrid Bjørnov

Foto: Karstein Grønnesby

Juryen kan beslutte å dele ut Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenestefullt virke innen for de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Det er opp til juryen å bestemme om denne prisen skal deles ut.

Fra juryens begrunnelse:

Hun kan spille piano. Hun kan briljere og være virtuos på instrumentet til glede for et stort og begeistret publikum, men vent til hun begynner å snakke. Og fortelle. Og synge sanger med de snodigste tekster og temaer.  

Ingenting er for smått å skrive om, ikke for stort heller. Ikke når du har et ellevilt, heidundrende grep om språket og et aldri hvilende øye for det komiske her i livet. Og for alt dette rare menneskelige vi holder på med. Hun har en ømhet for det og. Som Alf Prøysen.  

Omtrent alle kan gjenkjenne noe i eget liv når hun setter i gang. Dama er forferdelig morsom. Og å være morsom gjennom et helt freelance artistliv, det krever ikke bare humoristisk sans. Det krever også beinhard jobbing, gjennomføringsevne og vilje til fornyelse gjennom flere tiår. Det er nesten en liten ubegripelighet at ikke Ingrid Bjørnov har fått Alf Prøysens Ærespris før i år.