Protesterer mot ny åndsverklov

Komponister, artister, filmregissører, skuespillere, illustratører og designere står sammen i protest mot forslaget til ny åndsverklov.

Åndsverkloven er til behandling i Stortinget og skal vedtas denne våren. I 2017 ble behandlingen av åndsverkloven utsatt, som en konsekvens av massive protester fra et samlet kunstner-Norge, gjennom kampanjen #utenmusikk. 

Nå står NOPA igjen sammen med flere organisasjoner for å kjempe for at kunstnernes stemmer skal bli hørt. Vi gir ut vår egen versjon av åndsverkloven, hvor norske kunstnere har bidratt med sine tanker, ønsker og refleksjoner. Over 50 norske kunstnere har bidratt med fotnoter til boken, blant annet Marit Larsen, Odd Nordstoga, Ane Dahl Torp og Joachim Trier.

– Åndsverkloven er grunnlaget for vårt levebrød. Den sørger for beskyttelse og råderett over det vi skaper og den hindrer urettferdige kontrakter, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere.

Forhåndsbestill boken gratis her.

Stiller tre krav

Kunstnerne har stilt tre krav til politikerne om hva de ønsker åndsverkloven skal inneholde. Dette gjelder blant annet retten til rimelig vederlag og fjerning av den mye omtalte paragraf 71.

Dette er våre krav til politikerne.

Spesialitetsprinsippet

Dersom kunstneren har overdratt rett til å bruke et verk på en bestemt måte, har oppdragsgiver ikke rett til å bruke det på andre måter eller ved andre midler. Dette er et grunnleggende prinsipp i de land vi normalt sammenligner oss med og må ikke bli svekket. Spesialitetsprinsippet må også gjøres til en bevisbyrderegel, som vil være til stor praktisk hjelp og betydning for kunstnerne i hverdagen.

Rett til rimelig vederlag

En helt naturlig og rimelig del av det å skape åndsverk er at man får rimelig betalt. Dette er dessverre ikke tilfelle i praksis. Vi trenger en lovregel som styrker dette prinsippet og som derved beskytter rettighetshaverne. Bestemmelsen må følges av en tvisteløsningsmekanisme for effektiv håndhevelse. Begge disse grunnleggende beskyttelsesmekanismene må inn i loven for at den skal oppfylle sitt formål – å verne rettighetshaverne.

Fjerne § 71

Forslaget om overdragelse av opphavsrett i ansettelses- og oppdragsforhold møtte stor protest på denne tiden i fjor, og med god grunn. Det vil uten tvil svekke kunstnernes reelle forhandlingsposisjon.

Vi krever derfor at hele § 71 tas ut av forslaget, slik daværende Kulturminister, Linda Hofstad Helleland, uttalte i mai i fjor. Ingen andre nordiske land har en slik regel. Tidligere forslag om innføring av en slik overdragelse har blitt forkastet, nettopp fordi den vil svekke kunstnernes posisjon. Det skal ikke være slik at en rettighetshaver overdrar sine rettigheter automatisk ved å inngå et ansettelses/oppdragsforhold. Det er å snu virkeligheten på hodet. Rettstilstanden på dette området må opprettholdes, nemlig slik at det eksisterer en reell avtalefrihet.

Foto på forside: Marthe Vee

Del dette innlegget

Tilbake til toppen