Prosjektmidler til musikkpolitiske tiltak og låtskriverworkshops - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Prosjektmidler til musikkpolitiske tiltak og låtskriverworkshops

Årlig støtter NOPA ulike tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken til gode. NOPA har gjennom årene vært både fødselshjelp og viktig bidragsyter i slike prosjekter. Det er ikke krav om NOPA-medlemsskap for å søke om prosjektmidler i denne ordningen.

_NFX5762

Målet med ordningen er å gjøre norske låtskrivere og det norske repertoaret kjent og sørge for at det blir skapt og spilt ny musikk. Det kan være bokutgivelser, formidlingsprosjekter, kulturhistoriske prosjekter eller skapende prosjekter som låtskriverworkshops, skrivekurs for sangtekstforfattere m.m. Søknader behandles av NOPAs styre, som selv også kan initiere prosjekter og tiltak innenfor denne rammen.

En fellesnevner for alle prosjektene som hittil har fått støtte, er en ambisjon om å gjøre norske komponister og tekstforfattere og det norske repertoaret kjent, og sørge for at det blir skapt og spilt ny musikk. NOPA har støttet både bokutgivelser, formidlingsprosjekter, kulturhistoriske prosjekter og skapende prosjekter som låtskrivercamper.

Tildelingskriterier

  • Tildeling gjøres til tiltak som fremmer populærmusikken
  • Tildeling gjøres ikke for å realisere prosjekter av personlig art, eller til prosjekter som omfattes av NOPAs øvrige tilskuddsordninger
  • Det må søkes om et konkret beløp og budsjett må vedlegges søknaden

Tidligere mottagere av disse midlene finner du i styrereferatene og årsrapportene våre. En søkbar oversikt er underveis.

Søknadsfrister i 2017

  • 15. april
  • 15. august
  • 15. oktober

Her kan du lese mer om tildelingskriteriene og sende søknad.